Έρχεται σύντομα

Η Edu-tailors είναι μία διαδικτυακή πλατφόρμα που συνδέει τους μαθητές με τους καλύτερους, δημόσια αξιολογημένους εκπαιδευτικούς ώστε να παρακολουθούν εξατομικευμένα μαθήματα εξ αποστάσεως.