Γίνε ο μέντορας που πάντα ήθελες μικρός.

Βοηθήστε μαθητές παγκοσμίως 24/7. Γίνετε μέλος της κοινότητας των μεντόρων μας!
Βασικό Πρόβλημα
Εμπιστοσύνη στην επιλογή πανεπιστημίου και κλάδου σπουδών
Ναι
´Όχι
Πηγή: 2013 Education to Employment Report McKinsey

Αφήστε το αποτύπωμά σας

Καθοδηγήστε μαθητές σε όλο τον κόσμο!
Εμπνεύστε τους ηγέτες του αύριο!
Δώστε πίσω στην κοινωνία κάνοντας δωρεά 50%

Δημιουργήστε προφίλ μέντορα

Εγγραφείτε και δημιουργήστε ένα προφίλ!

Λάβετε αιτήματα για συμβουλευτική

Οι μαθητές θα σας στείλουν αιτήματα για να μάθουν τι πρέπει να κάνουν για να πετύχουν στην επαγγελματική τους σταδιοδρομία!

Ελάτε στην πλατφόρμα μας

Εγγραφείτε σήμερα και συνεισφέρετε με διττό τρόπο στην κοινωνία!