Γιατί να μάθω Γερμανικά;

Ποιοι είναι οι λόγοι για τους οποίους τα Γερμανικά είναι η επιλογή πολλών μαθητών ως 2η ξένη γλώσσα;

Πολλοί γονείς θέλουν να εφοδιάσουν τα παιδιά τους με ό,τι θεωρούν οι ίδιοι χρήσιμο, ώστε να μπορούν μόλις μεγαλώσουν να βρουν εργασία στο πολύ ανταγωνιστικό περιβάλλον της κοινωνίας της πληροφορίας. Ένα από τα εφόδια αυτά είναι η εκμάθηση 2ης και 3ης ξένης γλώσσας. Η εκμάθηση 2ης ξένης γλώσσας είναι επιτακτική ανάγκη για μικρές χώρες, όπως η Ελλάδα. Περίπου 13 εκατομμύρια άνθρωποι μιλάνε Ελληνικά στον κόσμο και κυρίως στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Σύμφωνα με το University of Pennsylvania study η εκμάθηση 2ης ξένης γλώσσας αυξάνει τα εισοδήματα σε βάθος χρόνου κατά $50 χιλιάδες.

Πολλοί πιστεύουν ότι η εκμάθηση 2ης ξένης γλώσσας είναι χάσιμο χρόνου καθώς υπάρχουν τεχνολογίες που βελτιώνονται και σύντομα θα επιτρέπουν την επικοινωνία μεταξύ 2 ανθρώπων από άλλες χώρες που δε γνωρίζει ο ένας τη γλώσσα του άλλου. Ωστόσο, η εκμάθηση ξένης γλώσσας εμπεριέχει και την εκμάθηση της κουλτούρας του κάθε λαού, δηλαδή τη νοοτροπία, τον τρόπο ζωής, τα ήθη και τα έθιμά του και καμία τεχνολογία δε θα μπορέσει να το επιτύχει αυτό. Οι ξένες γλώσσες είναι προαπαιτούμενο σε πολλές (αν όχι σε όλες) τις δουλειές.

Στην Ελλάδα το Υπουργείο Παιδείας προτείνει τα Γαλλικά ή τα Γερμανικά ως 2η ξένη γλώσσα μετά την Αγγλική. Γιατί όχι τα Κινέζικα ή τα Αραβικά; Τα Κινέζικα και τα Αραβικά είναι οι πιο διαδεδομένες γλώσσες. Περισσότερο από 1 δις άνθρωποι μιλάνε Κινέζικα ή κάποια σχετική διάλεκτο. 420 εκατομμύρια κόσμος μιλάει Αραβικά. Ίσως η γεωγραφική θέση της Ελλάδας ήταν ο λόγος που οι φορείς του υπουργείου προσανατολίστηκαν προς αυτή την κατεύθυνση. Ποια θα επιλέγαμε όμως εμείς ως γονείς;

Η Γερμανία είναι ο μεγαλύτερος trading partner της Ελλάδας στην Ευρώπη. Γερμανικά μιλάνε 95 εκατομμύρια πολίτες στη Γερμανία, στην Αυστρία και σε μέρη της Ελβετίας.

Ο κίνδυνος η ενωμένη Ευρώπη να μην υφίσταται στο μέλλον λόγω πολιτικών και οικονομικών διαφορών υπάρχει. Η Ιταλία έχει οικονομικά θέματα και τόσο το μέγεθος του χρέους της όσο και η έξαρση του ευρωσκεπτικισμού μπορεί να οδηγήσει σε διάσπαση της ΕΕ. Με την υποτίμηση των εθνικών νομισμάτων και την ενδυνάμωση του γερμανικού μάρκου οι εμπορικές δραστηριότητές με τη Γερμανία θα μειωθούν.