“Δείξε μου και θα ξεχάσω. Δίδαξέ με και θα θυμηθώ. Με τη συμμετοχή όμως θα μάθω.”

Κινέζικο απόφθεγμα

Τι είναι τα Case Studies;

Το case method είναι μία ενισχυτική μέθοδος διδασκαλίας που παρουσιάζει στους μαθητές μια πραγματική ιστορία και τους τοποθετεί σε πρωταγωνιστικό ρόλο. Μέσω αυτής της ιστορίας κατανοούν πώς η στείρα γνώση χρησιμοποιείται στην πραγματική ζωή. Τα Case Studies βοηθούν τους μαθητές γυμνασίων και λυκείων να:

Αναπτύξουν κριτική σκέψη

Αναπτύξουν ομαδικό πνεύμα

Σκέφτονται γρήγορα σε ένα ολοένα μεταλλασσόμενο περιβάλλον

Να είναι καλύτερα προετοιμασμένοι για την είσοδό τους σε κάποιο πανεπιστήμιο του εξωτερικού

Ιστορικό

Εδώ και δεκαετίες τα Case Studies έχουν επιτυχώς χρησιμοποιηθεί ως μέθοδος διδασκαλίας σε κορυφαία πανεπιστήμια του κόσμου σε τομείς, όπως η ιατρική, τα οικονομικά και τα νομικά.

To Harvard Law School ξεκίνησε τη διδασκαλία με Case Studies από το 1870. Tο 80% των Case Studies που χρησιμοποιείται παγκοσμίως είναι γραμμένο από το προσωπικό του, το οποίο κάθε χρόνο συγγράφει 350 καινούρια.

Ποια είναι η κινητήριος δύναμη;

Η απόδοση των μαθητών, όλων των βαθμίδων, είναι χαμηλή, όταν η συμμετοχή είναι μικρή και οι μαθητές δεν διακρίνουν τη σχέση της ακαδημαϊκής γνώσης και της πραγματικής ζωής. Εδώ είναι που έρχονται να συνεισφέρουν τα Case Studies, δείχνοντας πώς εφαρμόζονται στην καθημερινότητα κάποιες θεωρητικές γνώσεις. Αυτή η σύνδεση γίνεται ακόμα πιο αποτελεσματική μέσα από σύντομα animation videos

Σύμφωνα με τις έρευνες που έχουν γίνει από τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), η εφαρμογή αυτού του μοντέλου στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση είναι ύψιστης σημασίας και αναγκαιότητας, προκειμένου να βοηθήσει στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης έναντι της στείρας απομνημόνευσης.

Γιατί η EduTailors;

Τα Case Studies της EduTailors είναι αναγνωρισμένα από την Silicon Valley.

To 2014 το New School Venture Fund και το Silicon Valley Education Foundation οργάνωσαν τον διαγωνισμό iHub learning innovation, στον οποίο ο ιδρυτής της EduTailors ήταν finalist.

Στην EduTailors χρησιμοποιούμε τη μέθοδο των Case Studies, για να βοηθήσουμε τους μαθητές να εμβαθύνουν στις θετικές επιστήμες και τα μαθηματικά (STEM) της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Τα Case Studies της EduTailors

Η EduTailors διαφοροποιείται από άλλα site με Case Studies γιατί:

Είναι 2D και 3D animation videos

Λαμβάνουν υπόψη τους τα Next Generation Science Standards (NGSS) και το Common Core

Έχουν κοινωνικό χαρακτήρα που προσελκύει μαθήτριες για την απόκτηση STEM πτυχίου

Προβάλλουν τη γυναικεία επιχειρηματικότητα

Ασχολούνται με παγκόσμια θέματα επικαιρότητας, που βοηθούν στην κατανόηση άλλων πολιτισμών