Εκπαίδευση φτιαγμένη στα μέτρα σας

Άρθρο στην «Καθημερινή» για τον νέο τρόπο online εκπαίδευσης, προσαρμοσμένo στις ανάγκες και το πρόγραμμα των μαθητών!