Περισσότερος χρόνος για να εξασκηθείς και να κατανοήσεις

Flipped Classroom. Τι κάνει η μέθοδος αυτή;

Οι μαθητές παρακολουθούν το μάθημα στο σπίτι με τον δικό τους ρυθμό.

Οι μαθητές κατανοούν τη θεωρία που έχουν διαβάσει προηγουμένως, με το να λύνουν ασκήσεις στην τάξη με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού.

Ποια είναι η κινητήριος δύναμη;

2 είναι οι παράγοντες που βοηθούν το Flipped Classroom μοντέλο.

Χαμηλές επιδόσεις

Μόνο το 69% των μαθητών ολοκληρώνει τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στις ΗΠΑ

Κατά μέσο όρο 7.200 μαθητές αποχωρούν από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση καθημερινά, αριθμός που φτάνει το 1.300.000 τον χρόνο.

Κάθε 26 δευτερόλεπτα ένας μαθητής αποχωρεί από το σχολείο!

Η απήχηση των διαδικτυακών μαθημάτων

Η διάδοση των online video και η πρόσβαση των μαθητών σε αυτά έχει βοηθήσει το συγκεκριμένο μοντέλο εκπαίδευσης.

- Οι ενήλικες που έχουν παρακολουθήσει online video αυξάνονται συνεχώς.

- Η θεματολογία καλύπτει όλους τους τομείς, από τη φυσική μέχρι την ιστορία.

Πώς λειτουργεί;

Οι εκπαιδευτικοί δημιουργούν ολιγόλεπτα video.

Οι μαθητές τα παρακολουθούν στο σπίτι πριν το μάθημα.

Εξοικονομείται χρόνος στην τάξη, για να λυθούν ασκήσεις.

Οι μαθητές εκφράζουν τις απορίες τους

Οι εκπαιδευτικοί έχουν περισσότερο χρόνο να εξηγήσουν δύσκολα θέματα και να λύσουν ασκήσεις.

Οι μαθητές δεν εκνευρίζονται

Με τη μέθοδο αυτή οι μαθητές δεν εγκαταλείπουν, όταν δεν μπορούν να λύσουν μια άσκηση.

Σε βάθος ανάλυση των δύσκολων εννοιών

Oι μαθητές κάνουν τις ερωτήσεις τους και οι εκπαιδευτικοί απαντούν μέσα στην τάξη.

Μεγαλύτερη υποστήριξη μέσα στην τάξη

Μαθητές με περιορισμένη υποστήριξη στο σπίτι λαμβάνουν, τώρα, βοήθεια.

Η μέθοδος αυτή επιτρέπει στους μαθητές να:

Απουσιάσουν από την τάξη, αν είναι άρρωστοι.

Κατανοήσουν το μάθημα, ακόμα και αν αφαιρεθούν, ξαναβλέποντας όσες φορές επιθυμούν τη διάλεξη.

Λύσουν πολλές ασκήσεις, μέχρι να κατανοήσουν τη θεωρία.

Αποφύγουν την επιπλέον βοήθεια.

Τα αποτελέσματα

Τα Εκπαιδευτήρια Ε. Μαντουλίδη υλοποίησαν τη μέθοδο της αντίστροφης τάξης σε μαθητές γυμνασίου στη Θεσσαλονίκη με τα παρακάτω αποτελέσματα. Η μέθοδος Flipped Classroom από μόνη της δεν είναι πανάκεια, ειδικά στο θέμα συγκέντρωσης της προσοχής, που αντιμετωπίζει ο μέσος μαθητής. Συνδυαστικά, όμως, με τα online μαθήματα συμβάλλει στη βελτίωση της μέσης απόδοσης του μαθητή!

Πηγή: Εκπαιδευτήρια Ε. Μαντουλίδη