Ιδιαίτερα μαθήματα από Έλληνες εκπαιδευτικούς που έχουν ολοκληρώσει το επιμορφωτικό πρόγραμμα της EduTailors

Η πραγματικότητα για τους Έλληνες της διασποράς

Η δυσκολία εύρεσης εκπαιδευτικών με μητρική γλώσσα την ελληνική σε μεγαλουπόλεις, όπως η Νέα Υόρκη και το Λονδίνο, έχουν μειώσει τις επιλογές των Ελλήνων που διαμένουν στο εξωτερικό και θέλουν να μάθουν στα παιδιά τους ελληνικά. Επίσης, το γεγονός ότι οι νέες γενιές στο εξωτερικό δεν διδάσκονται συστηματικά την ελληνική γλώσσα, ούτε τη χρησιμοποιούν, όπως οι γονείς τους, ενισχύει τον κίνδυνο εξαφάνισής της στο προσεχές μέλλον.

Μέχρι τώρα

Πολλές προσπάθειες έχουν γίνει, μέχρι στιγμής, για να συνδυαστούν οι τελευταίες γλωσσικές παιδαγωγικές πρακτικές με την τεχνολογία. Καμία από αυτές, όμως, δεν προσέφερε ιδιαίτερα μαθήματα από δασκάλους, οι οποίοι έχουν την ελληνική γλώσσα ως μητρική και έχουν ολοκληρώσει το σχολαστικό επιμορφωτικό πρόγραμμα της EduTailors, που στηρίζεται σε πρακτική εμπειρία 40 ετών.

Μεθοδολογία

Η πλατφόρμα έχει σχεδιαστεί ως ένα ενισχυτικό εκπαιδευτικό εργαλείο, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί με πολλούς τρόπους, ανάλογα με τις ανάγκες των μαθητών και τη μέθοδο διδασκαλίας του εκπαιδευτικού. Η μέθοδος περιλαμβάνει τα παρακάτω:

1. Ιδιαίτερα μαθήματα Ελληνικών

Επαναπροσδιορίζουμε την έννοια της εκπαίδευσης, καθώς αυστηρά επιλεγμένοι και έμπειροι εκπαιδευτικοί προσφέρουν online μαθήματα σε μαθητές, όπου κι αν βρίσκονται και όποτε κι αν τα χρειάζονται. Κάθε μαθητής μπορεί να επιλέξει έναν εκπαιδευτικό με βάση τα παρακάτω κριτήρια (μεταξύ άλλων): εμπειρία & προηγούμενες αξιολογήσεις.

2. Συμπληρωματικό διδακτικό υλικό

Οι δραστηριότητες και οι εργασίες είναι οργανωμένες με βάση συγκεκριμένες διδακτικές ενότητες και ακολουθούν ένα online πλάνο μαθημάτων, που έχει ενσωματωμένες τις καλύτερες πρακτικές όχι μόνο από το εξωτερικό, αλλά και από το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα.

3. Εκμάθηση Ελληνικής γλώσσας

Ο εκπαιδευτικός αξιολογεί το επίπεδο των μαθητών, ώστε να σχεδιάσει ανάλογα το μάθημα και να τους βοηθήσει να βελτιώσουν τις γνώσεις τους καθώς και να αποκτήσουν ευχέρεια στη χρήση της ελληνικής γλώσσας.

4. Συμπληρωματικό διδακτικό υλικό

Η μέθοδος Flipped Classroom αντιστρέφει τους παραδοσιακούς τρόπους διδασκαλίας με το να παραδίδει τη θεωρία online, αλλά εκτός της τάξης, και να φέρνει τις ασκήσεις την ώρα του μαθήματος. Με τη μέθοδο αυτή οι μαθητές μπορούν να:

Παρακολουθούν τη θεωρία πριν το μάθημα, ώστε να έχουν περισσότερο χρόνο να λύσουν τις ασκήσεις με τον εκπαιδευτικό

Δουν σε επανάληψη το μάθημα, μέχρι να κατανοήσουν πλήρως τη θεωρία

Απουσιάσουν σε περίπτωση ασθενείας

Λύσουν περισσότερες ασκήσεις