Όροι Χρήσης

Οι όροι χρήσης στη σελίδα αυτή είναι μεταφρασμένοι από την αντίστοιχη αγγλικής σελίδα, η οποία αποτελεί την αρχική έκδοση. Η παρούσα έκδοση είναι μόνο μια μετάφραση και δεν μπορείτε να αντλήσετε οποιαδήποτε δικαιώματα από τη μεταφρασμένη έκδοση. Σε περίπτωση διαφωνίας σχετικά με το περιεχόμενο ή την ερμηνεία αυτών των όρων και προϋποθέσεων ή ασυνέπειας ή ασυμφωνίας μεταξύ της αγγλικήςς έκδοσης και οποιασδήποτε άλλης γλωσσικής έκδοσης αυτών των όρων και προϋποθέσεων, ισχύουν και υπερισχύουν οι εκδόσεις στην αγγλικής γλώσσα στον βαθμό που επιτρέπεται από τον νόμο. Η αγγλικής έκδοση είναι διαθέσιμη στον ιστότοπό μας, επιλέγοντας την αγγλικής γλώσσα.

Η EduTailors προσφέρει τις υπηρεσίες της υπό τους κάτωθι όρους χρήσης (εφεξής θα αναφέρονται συλλογικά χάριν συντομίας ως η «Σύμβαση»), που αποτελούν μία νομικά δεσμευτική συμφωνία ανάμεσα σε εσάς και την EduTailors, που είναι Αμερικάνικη εταιρεία και/ή οποιαδήποτε θυγατρική της εταιρεία (η «Εταιρεία»). Θα πρέπει να διαβάσετε το παρόν προσεκτικά και να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες EduTailors, μόνο αν συμφωνείτε και συναινείτε με τη συμφωνία. Με τη χρήση του λογισμικού, συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε νομικά από τη Σύμβαση και τη δήλωση ιδιωτικού απορρήτου που ορίζονται στο παρόν σαν να είχατε υπογράψει.

Διαρκώς αναζητούμε τρόπους, ώστε να βελτιώσουμε και να επεκτείνουμε την EduTailors. Δύναται να τροποποιήσουμε αυτούς τους όρους κατά καιρούς. Οι τροποποιημένοι όροι τίθενται σε ισχύ από τη δημοσίευσή τους. Οποιαδήποτε χρήση μετά την τροποποίηση συνιστά αποδοχή των νέων όρων.

Αυτοί οι όροι και οι προϋποθέσεις εφαρμόζονται σε όλες τις υπηρεσίες μας, άμεσα ή έμμεσα (μέσω διανομέων) που διατίθενται σε απευθείας σύνδεση (online), μέσω οποιασδήποτε συσκευής κινητού τηλεφώνου, μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email) ή μέσω τηλεφώνου. Με την πρόσβαση, την περιήγηση και τη χρήση της ιστοσελίδας μας, της εφαρμογής μας για κινητό ή των εφαρμογών μας μέσα από οποιαδήποτε πλατφόρμα μας (εφεξής θα αναφέρονται συλλογικά χάριν συντομίας ως το «Λογισμικό») ή/και με την ολοκλήρωση μιας κράτησης, αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και συμφωνήσει με τους όρους και προϋποθέσεις που αναφέρονται παρακάτω (συμπεριλαμβανομένης της δήλωσης προστασίας ιδιωτικού απορρήτου).

Αν δεν συμφωνείτε με αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις, συμπεριλαμβανομένης της δήλωσης απορρήτου και δεν είστε διατεθειμένοι να δεσμευθείτε από αυτούς, παρακαλώ μην εγκαταστήσετε την εφαρμογή μας και/ή διαγράψτε την άμεσα, όπως και κάθε μέρος της, από το κινητό τηλέφωνο ή τον υπολογιστή σας και μην τη χρησιμοποιήσετε καθ’ οποιονδήποτε τρόπο.

Το Λογισμικό ανήκει, λειτουργεί και προσφέρεται από την EduTailors και παρέχεται μόνο για προσωπική, μη εμπορική χρήση από εσάς, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται παρακάτω.

Ορισμοί και ερμηνεία

Για τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

 • «Εμείς», «εμάς», «δικό μας» και «Εταιρεία» αφορούν την EduTailors και τις συνεργαζόμενες (διανομείς) εταιρείες
 • «Πελάτης (-ες)» αναφέρεται ο πελάτης ο οποίος κάνει χρήση/κράτηση μέσω των εφαρμογών μας για κινητά τηλέφωνα ή μέσω της ιστοσελίδας
 • Ως «Λογισμικό» αναφέρονται οι εφαρμογές για κινητά ή οι εφαρμογές διαδικτύου οι οποίες ανήκουν στην EduTailors και χρησιμοποιούνται από εσάς, ώστε να «καλέσετε» τηλεσυνδιάσκεψη
 • «Εσείς», «εσάς», «δικό σας» και «Ελεύθερος επαγγελματίας (-ες)» αφορούν τους νόμιμους ελεύθερους επαγγελματίες ιδιωτικής μίσθωσης (τηλεσυνδιάσκεψη), οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει την εγγραφή για ελεύθερους επαγγελματίες και των οποίων η συμμετοχή ως Ελεύθεροι επαγγελματίες είναι αποδεκτή από την EduTailors
 • Ως «Χρήστης (-ες)» αναφέρεται κάθε χρήστης του Λογισμικού συμπεριλαμβανομένων εσάς
 • «Υπηρεσίες EduTailors» αναφέρονται οι υπηρεσίες που παρέχονται σε εσάς από την EduTailors με τη χρήση του λογισμικού της
 • «Υπηρεσίες τηλεσυνδιάσκεψης» αναφέρονται οι υπηρεσίες τηλεσυνδιάσκεψης που παρέχονται από τους ελεύθερους επαγγελματίες στους πελάτες
 • «Υπηρεσία» σημαίνει ένας οργανισμός ή μια εταιρία η οποία απασχολεί υπαλλήλους ή ελεύθερους επαγγελματίες

Αντικείμενο των υπηρεσιών μας

Μέσω του λογισμικού παρέχουμε μία διαδικτυακή πλατφόρμα μέσω της οποίας οι ελεύθεροι επαγγελματίες έχουν την ευκαιρία να λάβουν εντολές και τη δυνατότητα απευθείας πρόσληψης από δυνητικούς πελάτες που αναζητούν υπηρεσίες τηλεσυνδιάσκεψης μέσω της EduTailors.

Για τον σκοπό αυτό, η ταυτότητά σας θα διαβιβάζεται στους πελάτες κάθε φορά που ο πελάτης αναζητά μία τηλεσυνδιάσκεψη μέσω της EduTailors. Στον πελάτη θα γνωστοποιηθεί το όνομα και το επίθετό σας, ο αριθμός τηλεφώνου, η φωτογραφία, οι γλώσσες που ομιλείτε, η συχνότητα που επιλέγεστε, οι διάφορες υπηρεσίες που παρέχονται, ο μέσος όρος βαθμολογίας σας και ο αριθμός των αξιολογήσεων. Μόλις εκκινήσετε την εφαρμογή και θέσετε τον εαυτό σας σε κατάσταση «διαθέσιμος», η διαθεσιμότητά σας μπορεί να εντοπιστεί από όλους τους πελάτες και τους λοιπούς χρήστες. Οι αντίστοιχες πληροφορίες τοποθεσίας του πελάτη, προορισμού του αντικειμένου, στοιχείων παραλήπτη και αποστολέα θα καθορίζονται μόνο όταν ο πελάτης σας καλεί μέσω του λογισμικού της EduTailors.

Ενεργούμε αποκλειστικά ως μεσάζοντες ανάμεσα σε εσάς και τον πελάτη. Από τη στιγμή που αποδέχεστε να συνεργαστείτε με έναν πελάτη, εισέρχεστε σε μια άμεση (νομικά δεσμευτική) συμβατική σχέση με τον πελάτη ο οποίος σας μίσθωσε. Είναι στην ευχέρειά σας να προσφέρετε υπηρεσίες που μπορεί να προγραμματίζονται μέσω της χρήσης του λογισμικού ή της υπηρεσίας EduTailors. Η EduTailors προσφέρει πληροφορίες και μία μέθοδο εύρεσης πελατών, αλλά δεν έχει καμία ευθύνη ή υποχρέωση για τους πελάτες του λογισμικού της EduTailors.

Κατά την παροχή των υπηρεσιών μας, οι πληροφορίες που δημοσιοποιούμε βασίζονται στις πληροφορίες που μας παρέχονται από τους χρήστες. Ως εκ τούτου, οι χρήστες είναι πλήρως υπεύθυνοι για την παροχή των ενημερωμένων στοιχείων τους σε εμάς και την αναφορά της διαθεσιμότητάς τους από τους ίδιους, για την εμφάνισή τους στο λογισμικό μας. Παρά το γεγονός ότι χρησιμοποιούμε εύλογη δεξιότητα και προσοχή κατά την εκτέλεση των EduTailors υπηρεσιών μας, δεν θα επαληθεύσουμε αν, και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι, όλες οι πληροφορίες είναι ακριβείς, πλήρεις ή σωστές, και ούτε μπορούμε να θεωρηθούμε υπεύθυνοι για τυχόν λάθη (συμπεριλαμβανομένων προφανών και τυπογραφικών λαθών), οποιεσδήποτε διακοπές [που οφείλονται σε οποιαδήποτε (προσωρινή ή/και μερική) κατάρρευση, επισκευή, συντήρηση ή αναβάθμιση του λογισμικού μας ή για άλλο λόγο], ανακριβείς, παραπλανητικές ή αναληθείς πληροφορίες ή μη παράδοση των πληροφοριών. Κάθε χρήστης διατηρεί την ευθύνη ανά πάσα στιγμή για την ακρίβεια, την πληρότητα και την ορθότητα των (περιγραφικών) πληροφοριών που εμφανίζονται στο λογισμικό μας. Το λογισμικό μας δεν αποτελεί και δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ως σύσταση ή έγκριση της ποιότητας, του επιπέδου, των υπηρεσιών ή της βαθμολογίας του κάθε χρήστη στον οποίο διατίθεται.

Οι υπηρεσίες μας διατίθενται μόνο για προσωπική και μη εμπορική χρήση. Ως εκ τούτου, δεν επιτρέπεται η μεταπώληση, η διάθεση μέσω deep-link, η χρήση, η αντιγραφή, η παρακολούθηση (π.χ. μέσω spider, scrape), η εμφάνιση, λήψη, ή αναπαραγωγή οποιουδήποτε περιεχομένου ή πληροφορίας, λογισμικού, προϊόντων ή υπηρεσιών που είναι διαθέσιμες στο λογισμικό μας, για οποιαδήποτε εμπορική ή ανταγωνιστική δραστηριότητα ή σκοπό.

Χρεώσεις

Σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Σύμβασης, ο ελεύθερος επαγγελματίας πρέπει να αποδώσει στην EduTailors προμήθεια, σύμφωνα με την εμπορική πολιτική της EduTailors που έχει δηλωθεί στην ενότητά του στην ιστοσελίδα της αντίστοιχης χώρας, για κάθε τηλεσυνδιάσκεψη που κλείνει μέσω της υπηρεσίας της EduTailors ως αμοιβή για τη χρήση των υπηρεσιών της EduTailors προς εσάς.

Οι τηλεσυνδιασκέψεις που πραγματοποιούνται μέσω της υπηρεσίας EduTailors θα υπολογίζονται από το λογισμικό σύστημα και θα αθροίζονται στο τέλος κάθε μήνα. Μπορείτε να έχετε πρόσβαση μέσω της εγκατεστημένης εφαρμογής σας ανά πάσα στιγμή στον λογαριασμό σας, όπου εμφανίζεται το συνολικό ποσό που οφείλεται από εσάς στην EduTailors, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αναφορικά με τις τηλεσυνδιασκέψεις που μισθώνονται μέσω EduTailors.

Οποιαδήποτε καθυστέρηση ή αδυναμία πληρωμής τιμολογίου, για οποιονδήποτε λόγο, θα δώσει το δικαίωμα στην EduTailors να αυξήσει το συνολικό ποσό που οφείλεται από εσάς με τόκους υπερημερίας από 1% (ένα τοις εκατό) ανά μήνα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η EduTailors μπορεί επίσης κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια να αναστείλει ή να ακυρώσει την πρόσβασή σας στο λογισμικό.

Ο ελεύθερος επαγγελματίας είναι υπεύθυνος για την καταβολή τυχόν φόρων, τελών, παρακρατήσεων ή άλλων επιβαρύνσεων που επιβάλλονται σχετικά με την καταβολή του άνωθεν τελών. Η υπηρεσία μας είναι δωρεάν για τους πελάτες. Σε αντίθεση με πολλές άλλες υπηρεσίες, δεν χρεώνουμε τον πελάτη για την υπηρεσία μας και δεν θα προσθέσουμε καμία επιπλέον χρέωση (κράτησης) για την τηλεσυνδιάσκεψη. Ο πελάτης δεν θα χρεωθεί από εμάς, μιας και εκείνος θα πληρώσει απευθείας εσάς.

Ο ελεύθερος επαγγελματίας αναγνωρίζει και αποδέχεται τα ακόλουθα:

 • Ότι η EduTailors με εντολή του ελεύθερου επαγγελματία εισπράττει δια μέσου της εφαρμογής της (application) το ποσό που πληρώνει ο πελάτης για λογαριασμό του ελεύθερου επαγγελματία (είσπραξη για λογαριασμό τρίτου) και
 • Το δικαίωμα της EduTailors για συμψηφισμό της προμήθειας που οφείλει στην EduTailors ο ελεύθερος επαγγελματίας για την υπηρεσία της, με το σύνολο των κομίστρων που εισπράττει για λογαριασμό του η EduTailors και οφείλει να του καταβάλλει κατά τα κατωτέρω. Το παρόν λογίζεται ως δήλωση συμψηφισμού προς τον ελεύθερο επαγγελματία και επιφέρει απόσβεση των αμοιβαίων απαιτήσεων από τότε που θα συνυπάρξουν. Η εκκαθάριση των ποσών που εισπράχθηκαν υπέρ του ελεύθερου επαγγελματία και ο συμψηφισμός (παρακράτηση) της προμήθειας που δικαιούται η EduTailors (στο εξής το «οφειλόμενο ποσό») και κατόπιν η απόδοσή του στον ελεύθερο επαγγελματία με κατάθεση στον δηλωθέντα τραπεζικό λογαριασμό, γίνεται κάθε όποτε ο ίδιος το επιθυμεί.

Τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού που δηλώνει ο ελεύθερος επαγγελματίας στην EduTailors για την κατάθεση του οφειλόμενου ποσού (ο «δηλωθείς λογαριασμός») είναι αληθή, ορθά και αφορούν λογαριασμό στον οποίο, είτε ο ίδιος ο ελεύθερος επαγγελματίας είναι δικαιούχος (ή συνδικαιούχος), είτε αφορά πρόσωπο το οποίο σχετίζεται με τον ελεύθερο επαγγελματία με σχέση εργοδοσίας ή/και φέρει εν γένει την υποχρέωση καταβολής ή άλλη νόμιμη σχέση με τον ελεύθερο επαγγελματία (κατ’ επιλογή του ελεύθερου επαγγελματία). Επίσης, ο ελεύθερος επαγγελματίας δηλώνει ότι διαθέτει ειδική εντολή από το τυχόν τρίτο πρόσωπο, τόσο προς χρήση των υπηρεσιών της EduTailors όσο και προς καταβολή του οφειλόμενου ποσού στον εν λόγω λογαριασμό. Η παρούσα δήλωση ισοδυναμεί με έγκριση του ελεύθερου επαγγελματία τηλεσυνδιάσκεψης προς καταβολή σε τρίτο. Η Εταιρεία δεν ελέγχει τα στοιχεία που δηλώνουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες και βασίζεται στις άνωθεν δηλώσεις τους για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της.

Σε κάθε περίπτωση, ο ελεύθερος επαγγελματίας αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι η εταιρεία απαλλάσσεται από οποιαδήποτε υποχρέωση απόδοσης του οφειλόμενου ποσού προς τον ελεύθερο επαγγελματία (απόσβεση ενοχής), εφόσον έχει καταβάλλει το οφειλόμενο ποσό σε λογαριασμό που έχει δηλώσει κατά τα ανωτέρω ο ελεύθερος επαγγελματίας.

Έκαστος ελεύθερος επαγγελματίας φέρει ο ίδιος την ευθύνη για την τήρηση των φορολογικών του υποχρεώσεων καθώς και για την έκδοση των νόμιμων παραστατικών (τόσο προς τον πελάτη που κατέβαλλε το κόμιστρο όσο και προς την EduTailors για την είσπραξη του οφειλόμενου ποσού). Επίσης, οφείλει να δηλώσει αληθή και ακριβή στοιχεία προς την EduTailors για την έκδοση του νόμιμου παραστατικού της για την προμήθεια που εισπράττει. Ο ελεύθερος επαγγελματίας δηλώνει ρητώς ότι ο αναφερόμενος ως λήπτης του τιμολογίου της EduTailors είναι το πρόσωπο που φέρει την υποχρέωση καταβολής της προμήθειας προς την EduTailors. Σε κάθε περίπτωση η EduTailors υποχρεούται, εφόσον τούτο της ζητηθεί από αρμόδια αρχή, να παράσχει κάθε πληροφορία που νομίμως απαιτείται και προβλέπεται σε σχέση με τις συναλλαγές των μελών της στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση ή συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων, όπως ορίζει ρητώς το άρθρο 82 παρ. 2 του ΚΦΕ (ν.2238/1994 ΦΕΚ: Α 151 19940916).

Χρεώσεις στους Ελεύθερους επαγγελματίες

Οι ελεύθεροι επαγγελματίες δεν πληρώνουν προκαταβολικά, για να χρησιμοποιήσουν την ιστοσελίδα. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες πληρώνουν προμήθεια της τάξεως του 20% του τζίρου που πραγματοποιούν για την παροχή τεχνολογίας και μάρκετινγκ. Η παρακράτηση γίνεται από τον μισθό του ελεύθερου επαγγελματία.

ΦΠΑ και άλλοι φόροι

Η EduTailors ενδεχομένως να απαιτείται από το εφαρμοστέο δίκαιο να εισπράττει φόρους ή εισφορές, συμπεριλαμβανομένων, άνευ περιορισμών, παρακράτησης φόρου εισοδήματος ή ΦΠΑ (ενώ ορισμένες χώρες μπορούν να αναφέρουν τον ΦΠΑ με άλλους όρους, π.χ. GST, θα αναφέρουμε μόνο ΦΠΑ, GST και οποιουσδήποτε τοπικούς φόρους πωλήσεων, συλλογικά ως («ΦΠΑ») στη δικαιοδοσία του ελεύθερου επαγγελματία (οι «φόροι»). Σε τέτοιες περιπτώσεις, οποιαδήποτε ποσά που η EduTailors είναι υποχρεωμένη να συλλέγει ή να παρακρατεί για την πληρωμή αυτών των φόρων θα συλλέγονται επιπροσθέτως των τελών που οφείλονται στην EduTailors, σύμφωνα με τους όρους παροχής υπηρεσιών.

Μη χρέωση για ανεύρεση πελάτη ή για χρήση της υπηρεσίας

Η EduTailors δεν χρεώνει, για να βρει πελάτες σε ελεύθερους επαγγελματίες.

Πληρωμές σε μισθωτούς και ελεύθερους επαγγελματίες

Η EduTailors δεν χρεώνει, για να βρει πελάτες σε ελεύθερους επαγγελματίες.

Ελεύθεροι επαγγελματίες

Η EduTailors θα διανείμει τα χρηματικά διαθέσιμα που αναλογούν στον κάθε ελεύθερο επαγγελματία, όταν το ζητήσει ο ίδιος. H πληρωμή θα γίνεται μέχρι το τέλος του κάθε μήνα εκτός αν το ποσό δεν ξεπερνάει τα:

 • €300 για τους ελεύθερους επαγγελματίες που κατοικούν εκτός Ελλάδας
 • €100 για τους ελεύθερους επαγγελματίες που κατοικούν στην Ελλάδα

Αν έχετε προβεί σε αξιόποινες πράξεις που καταστρατηγούν τους κανόνες λειτουργίας, τότε η EduTailors διατηρεί το δικαίωμα να παύσει ή να μην προβεί σε πληρωμή. Η EduTailors δρα πάντα σύμφωνα με τη νομοθεσία. Ενδεικτικά παραδείγματα καθυστέρησης πληρωμών είναι:

 • Έλλειψη φορολογικών στοιχείων (ΑΦΜ κλπ.), έλλειψη προσωπικών δεδομένων (ημ.γέννησης, διεύθυνση κλπ.)
 • Λόγος να πιστέψουμε ότι μια πληρωμή είναι υπό αμφισβήτηση
 • Απάτη
 • Βάσιμες υποψίες για μη εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτή τη συμφωνίαή άλλους όρους υπηρεσίας.

Επιπρόσθετα θα αναζητήσουμε αποζημίωση από τους ελεύθερους επαγγελματίες αν:

 • Εντοπίσουμε κρούσματα απάτης
 • Εντοπίσουμε διπλές παραπλανητικές συνεδρίες/πράξεις από το ίδιο πρόσωπο

Συμφωνείτε ότι έχουμε το δικαίωμα να προβούμε σε τακτοποίηση λογαριασμού και να αναζητήσουμε αποζημίωση με όλα τα νόμιμα ένδικα μέσα. Έχουμε το δικαίωμα να σας απαγορεύσουμε να χρησιμοποιείτε την υπηρεσία μας.

Μισθωτοί

Οι μισθωτοί θα πληρώνονται στο τέλος κάθε μήνα χωρίς κανέναν περιορισμό.

Ευρώ και μετατροπή νομίσματοςυπηρεσίας

Η EduTailors λειτουργεί με βασικό νόμισμα το ευρώ. Η EduTailors δύναται να παρουσιάζει την τρέχουσα ισοτιμία της τιμής της συναλλαγής, όταν γίνεται η πράξη. H ισοτιμία αλλάζει καθημερινά με βάση τις αγορές συναλλάγματος. Ως εταιρεία ίσως έχουμε τη δυνατότητα να λάβουμε διαφορετική ισοτιμία από αυτή που έχουν οι affiliates του site. Υπάρχει πάντα κίνδυνος για αλλαγή της τρέχουσας ισοτιμίας κατά τη διάρκεια πληρωμών με επιταγές, wire transfer κλπ. Αν οι συνεργάτες μας (χρήστες και ελεύθεροι επαγγελματίες) δεν δέχονται τη μετατροπή του ευρώ στο τοπικό τους νόμισμα, τότε θα προβούμε σε μονομερή μετατροπή, με βάση την τρέχουσα ισοτιμία.

Απόρρητο

Η EduTailors χρησιμοποιεί υψηλά ηθικά πρότυπα και σέβεται την προστασία του απορρήτου σας. Εκτός από τις γνωστοποιήσεις που απαιτούνται από τον νόμο σε οποιαδήποτε σχετική δικαιοδοσία, δεν θα αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε τρίτους χωρίς τη συγκατάθεσή σας. Ωστόσο, διατηρούμε το δικαίωμα να αποκαλύψουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες σε συνεργαζόμενες (του ομίλου) εταιρείες μας (εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης), συμπεριλαμβανομένων και των εργαζομένων στην εταιρεία μας και στις συνεργαζόμενες (του ομίλου) εταιρείες μας, και σε αξιόπιστους πράκτορες και εκπροσώπους μας, οι οποίοι έχουν πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες με την άδειά μας και που χρειάζεται να γνωρίζουν ή να έχουν πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες, για να εκτελέσουν τις υπηρεσίες μας συμπεριλαμβανομένης της εξυπηρέτησης πελατών και της εσωτερικής (έλεγχος/συμμόρφωση) έρευνας προς εσάς και προς όφελός σας. Παρακαλούμε ρίξτε την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων για περισσότερες πληροφορίες.

Εγγραφή και χρήση της ιστοσελίδας

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την πλατφόρμα της EduTailors μόνο εάν έχετε εγγραφεί. Μόνο τα άτομα που έχουν νόμιμο δικαίωμα μπορούν να εγγραφούν στην EduTailors. Αν διαμένετε εντός δικαιοδοσίας, η οποία περιορίζει τη χρήση των υπηρεσιών EduTailors λόγω ηλικίας, ή περιορίζει την ικανότητα σύναψης συμφωνίας λόγω ηλικίας, θα πρέπει να συμμορφώνεστε με τα όρια ηλικίας και δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε το λογισμικό και την υπηρεσία EduTailors. Αν δεν έχετε νόμιμο δικαίωμα και/ή ο λογαριασμός σας έχει ανασταλεί ή ακυρωθεί, προσωρινά ή μόνιμα, δεν μπορείτε να εγγραφείτε.

Δεσμεύεστε επίσης από τους κανονισμούς που ισχύουν για εσάς σε σχέση με τη χρήση των υπηρεσιών EduTailors ιδιαίτερα από οποιαδήποτε τοπική νομοθεσία, τα τιμολόγια και τις τιμολογιακές ρυθμίσεις που ισχύουν για τις τηλεσυνδιασκέψεις. Θα πρέπει να δέχεστε εντολές τηλεσυνδιάσκεψης μόνο στον βαθμό που επιτρέπεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή μόνο εάν έχετε στη διάθεσή σας όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις για την τηλεσυνδιάσκεψη, ή αν απασχολείστε από τον κάτοχο της έγκρισης, και αν συμμορφώνεστε και πληροίτε όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για τη τηλεσυνδιάσκεψη. Θα πρέπει να προσκομίσετε αποδεικτικά στοιχεία για τις προϋποθέσεις ανά πάσα στιγμή σας ζητηθεί από τον χρήστη ή την EduTailors. Επιπλέον, ένας χρήστης ο οποίος είναι υπάλληλος, εξασφαλίζει ότι ο εργοδότης του (ανάδοχος τηλεσυνδιάσκεψης) εγκρίνει τη χρήση της EduTailors. Οποιεσδήποτε αλλαγές στη σχέση αυτή θα πρέπει να επισημανθούν αμέσως στην EduTailors.

Η εγγραφή στην EduTailors και η χρήση του λογισμικού από εσάς ως ελεύθερος επαγγελματίας είναι αυστηρά προσωπική. Απαγορεύεται αυστηρά η παραχώρηση χρήσης του λογαριασμού σας σε τρίτα πρόσωπα. Παραβίαση αυτής οδηγεί σε άμεση, οριστική και αμετάκλητη διακοπή της συνεργασίας σας με την EduTailors.

Θα πρέπει να συμπληρώσετε τη φόρμα εγγραφής που διατίθεται με το λογισμικό μας, αν ενδιαφέρεστε να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες μας ως πελάτης ή ως ελεύθερος επαγγελματίας.

Με την εγγραφή σας στην EduTailors, συμφωνείτε:

 • να παρέχετε αληθείς, ακριβείς, πλήρεις και ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με τον εαυτό σας στη φόρμα εγγραφής και να τις ενημερώνετε όποτε είναι αναγκαίο. Η EduTailors δεν είναι υποχρεωμένη να παρακολουθεί ή να ελέγχει την ακρίβεια των πληροφοριών που παρέχονται από εσάς. Αν οποιεσδήποτε πληροφορίες που παρέχονται από εσάς δεν είναι σύμφωνες με τις διατάξεις αυτές ή αν η EduTailors έχει βάσιμους λόγους να υποπτεύεται ότι οι πληροφορίες αυτές δεν συμφωνούν, έχει δικαίωμα να αρνηθεί την εγγραφή σας, είτε ως πελάτη είτε ως ελεύθερο επαγγελματία, και να αναστείλει ή να τερματίσει άμεσα, ανεξαρτήτως ανακοινώσεως, την καταχώριση του λογαριασμού σας και να αρνηθεί οποιαδήποτε και κάθε χρήση, παρούσα ή μελλοντική, των EduTailors υπηρεσιών που απαιτούν εγγραφή. Σε αυτή την περίπτωση δεν θα δικαιούστε οποιαδήποτε αποζημίωση για την άρνηση, αναστολή ή ακύρωση της εγγραφής σας
 • ότι δεν θα χρησιμοποιήσετε την EduTailors: για οποιονδήποτε παράνομο σκοπό· με οποιονδήποτε τρόπο που διακόπτει, βλάπτει, μειώνει ή καθιστά λιγότερο αποτελεσματική την EduTailors, για να μεταφέρετε αρχεία που περιέχουν ιούς, trojans ή άλλα επιβλαβή προγράμματα· για να έχετε πρόσβαση ή να επιχειρήσετε να αποκτήσετε πρόσβαση στους λογαριασμούς άλλων χρηστών, να διεισδύσετε ή να προσπαθήσετε να διαπεράσετε τυχόν μέτρα ασφαλείας· για τη διάδοση οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι δυσφημιστικό, άσεμνο ή ενοχλητικό, απειλητικό ή καταχρηστικό για κάποιο άτομο ή κάποια ομάδα ατόμων, με βάση τη θρησκεία, το φύλο, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, τη φυλή, την εθνικότητα, την ηλικία ή την αναπηρία ή οτιδήποτε παρόμοιο· να διαφημίσετε ή να προωθήσετε προϊόντα ή υπηρεσίες δικές σας ή τρίτων, να απέχετε από το να κάνετε οτιδήποτε εύλογα πιστεύουμε ότι μπορεί να είναι ανυπόληπτο ή ικανό να βλάψει τη φήμη μας, και αναγνωρίζετε ότι έχουμε περιορισμένο έλεγχο πάνω στη φύση και το περιεχόμενο των πληροφοριών και των συνομιλιών οι οποίες αποστέλλονται ή λαμβάνονται από εσάς ή από τρίτους χρήστες της EduTailors. Παρότι διατηρούμε το δικαίωμα να το πράξουμε, δεν ελέγχουμε και δεν είμαστε υπεύθυνοι για τέτοιου είδους περιεχόμενο στο πλαίσιο της συνηθισμένης εταιρικής πρακτικής και δεν είμαστε υπεύθυνοι για οποιοδήποτε τέτοιο περιεχόμενο. Αν επιθυμείτε να διαμαρτυρηθείτε σχετικά με κάποιον άλλον χρήστη, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της εφαρμογής ή της ιστοσελίδας
 • να συμμορφώνεστε με όλους τους ισχύοντες νόμους του κράτους, της χώρας, της πολιτείας και της πόλης στην οποία είστε παρόντες κατά τη χρήση του λογισμικού ή της υπηρεσίας της EduTailors, να μην επεξεργάζεστε ή αποκαλύπτετε σε τρίτους τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των άλλων συμμετεχόντων τα οποία μεταφέρονται ή γνωστοποιούνται με άλλον τρόπο σε εσάς. Το παρόν δεν ισχύει μόνο, αν εξασφαλίζεται η συγκατάθεση του άλλου χρήστη
 • να αντιμετωπίζετε τους πελάτες που σας συστήθηκαν μέσω της EduTailors με σεβασμό και να μην προκαλέσετε οποιαδήποτε βλάβη σε αυτούς
 • να μας αποζημιώσετε και να μας υπερασπιστείτε πλήρως από τυχόν αξιώσεις ή νομικές αγωγές εναντίον μας από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, ως αποτέλεσμα της παραβίασης από μέρους σας της παρούσας συμφωνίας, ότι το ψευδώνυμο ή η ηλεκτρονική διεύθυνση (π.χ. xxx@yahoo.com) που χρησιμοποιείτε, για να εγγραφείτε στο λογισμικό δεν μοιάζουν με το όνομα της εταιρίας EduTailors. Επίσης, ψευδώνυμα που θεωρούνται προσβλητικά μπορούν να διαγραφούν όπως επίσης αν περιέχουν διεύθυνση ιστοσελίδας ή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ότι δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία ή το λογισμικό EduTailors, για να προκαλέσετε ενόχληση, αναστάτωση ή ταλαιπωρία
 • ότι η πρόσβαση και η χρήση της υπηρεσίας EduTailors μέσω κινητών συσκευών, ή μέσω της χρήσης ορισμένων λειτουργιών του κινητού μπορεί να συνεπάγεται την καταβολή τέλους στον πάροχο ή τον φορέα των υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας τον οποίο χρησιμοποιείτε («Πάροχος») και είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την καταβολή των εν λόγω τελών, ότι θα πρέπει να ενημερώνετε την κατάσταση της τηλεσυνδιάσκεψής σας (ελεύθερη ή μισθωμένη) στην ενεργή εφαρμογή ανά πάσα στιγμή, έτσι ώστε οι πιθανοί πελάτες που συμμετέχουν στην EduTailors να μπορούν να εντοπίσουν πάντα την τρέχουσα κατάσταση της τηλεσυνδιάσκεψής σας, ότι από τη στιγμή που μπορείτε να εντοπιστείτε μέσω της ενεργής εφαρμογής από πιθανούς συμμετέχοντες πελάτες, μπορείτε να δεχτείτε διαθέσιμες εντολές τηλεσυνδιάσκεψης οι οποίες υπόκεινται στην ισχύουσα νομοθεσία, με την προϋπόθεση ότι η εφαρμογή είναι ενεργή και ο εξοπλισμός σας ελεύθερος, να ανταποκριθείτε άμεσα στην κλήση που σας έγινε από τον πελάτη, ενημερώνοντάς τον για την επιλογή σας να του παρέχετε ή όχι τις υπηρεσίες σας. Τέτοιο υλικό παρέχεται σε εσάς από την EduTailors. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη διατήρηση του απορρήτου του κωδικού πρόσβασης που έχει επιλεγεί από εσάς κατά την εγγραφή σας στην EduTailors. Η EduTailors δεν είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε βλάβη που προκύπτει από την αποκάλυψη του κωδικού πρόσβασης από εσάς σε τρίτους ή από τη χρήση του κωδικού πρόσβασής σας από έναν τρίτο, για να αποκτήσει πρόσβαση στον λογαριασμό σας. Σε περίπτωση οποιασδήποτε μη εξουσιοδοτημένης χρήσης του λογαριασμού σας, θα πρέπει να ενημερώσετε αμέσως την EduTailors στο support@edutailors.com.

Ο χρήστης μπορεί να αλλάξει ανά πάσα στιγμή τα στοιχεία εγγραφής του, σύμφωνα με την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων.

Αν αποδεχτείτε την αίτηση για τηλεσυνδιάσκεψη από πελάτη και θελήσετε να την ακυρώσετε λόγω ανακύψαντος κωλύματος, θα πρέπει να την ακυρώσετε με ειδική ενέργεια μέσω του λογισμικού. Οι χρήστες αναγνωρίζουν ότι η EduTailors δεν ευθύνεται για τυχόν καθυστερήσεις, ματαιώσεις, αδυναμία παροχής υπηρεσιών τηλεσυνδιάσκεψης μεταξύ του πελάτη και του ελεύθερου επαγγελματία, ούτε για οποιαδήποτε καθυστέρηση ή αποτυχία στην παροχή των υπηρεσιών τηλεσυνδιάσκεψης, ή υπηρεσιών της EduTailors.

Απαγορευμένες Χρήσεις

Εκτός αν δηλώνεται ρητά, χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση της EduTailors, πως συμφωνείτε ότι δεν θα:

 • χρησιμοποιήσετε, τροποποιήσετε ή ενσωματώσετε σε άλλο λογισμικό, ή δημιουργήσετε ένα παράγωγο έργο από οποιοδήποτε μέρος του λογισμικού και
 • πωλήσετε, δώσετε αδειοδότηση (ή υπο-αδειοδότηση), μισθώσετε, εκχωρήσετε, μεταβιβάσετε, ενεχυριάσετε ή μοιράσετε τα δικαιώματά σας βάσει της παρούσας συμφωνίας με ή σε οποιονδήποτε άλλον
 • αντιγράψετε, διανέμετε ή αναπαράγετε την εφαρμογή προς όφελος τρίτων
 • αποκαλύψετε τα αποτελέσματα οποιασδήποτε συγκριτικής αξιολόγησης της εφαρμογής, ή χρησιμοποιήσετε για δικές σας ανταγωνιστικές δραστηριότητες ανάπτυξης λογισμικού, ή/και
 • να τροποποιήσετε, αποσυναρμολογήσετε, αποσυνθέσετε, ανασυνθέσετε, αναθεωρήσετε, ή βελτιώσετε το λογισμικό ή προσπαθήσετε να ανακαλύψετε τον πηγαίο κώδικα του λογισμικού

Βαθμολογία και σχόλια πελατών

Συμφωνείτε ότι οι πελάτες που εξυπηρετούνται από εσάς, μπορούν να αξιολογήσουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες από εσάς (εσάς και τον εξοπλισμό σας). Κατά αυτόν τον τρόπο, οι πελάτες οφείλουν να είναι αντικειμενικοί στην αξιολόγησή τους. Το ολοκληρωμένο σχόλιο του πελάτη μπορεί να:

 • Αναρτηθεί στη σχετική σελίδα του λογισμικού μας με τις πληροφορίες του ελεύθερου επαγγελματία με μοναδικό σκοπό την ενημέρωση των (μελλοντικών) πελατών για τη γνώμη του πελάτη σχετικά με την υπηρεσία (επίπεδο) και την ποιότητα του ελεύθερου επαγγελματία και
 • (στο σύνολο ή εν μέρει) να χρησιμοποιηθεί και να διατεθεί από την EduTailors κατά την κρίση της (π.χ. για την εμπορία, την προώθηση ή τη βελτίωση των υπηρεσιών μας) στο λογισμικό μας ή σε τέτοιες πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ενημερωτικά δελτία, ειδικές προσφορές, εφαρμογές ή άλλα κανάλια που ανήκουν, φιλοξενούνται, χρησιμοποιούνται ή ελέγχονται από την EduTailors Διατηρούμε το δικαίωμα να προσαρμόσουμε, να αρνηθούμε ή να αφαιρέσουμε σχόλια κατά τη διακριτική μας ευχέρεια. Η φόρμα αξιολόγησης των πελατών θα πρέπει να θεωρείται ως έρευνα και δεν περιλαμβάνει (περαιτέρω εμπορικές) προσφορές, προσκλήσεις ή οποιαδήποτε κίνητρα

Αποποίηση ευθύνης

Με τη συμμετοχή σε αυτή τη συμφωνία και τη χρήση του λογισμικού της υπηρεσίας EduTailors, στον βαθμό που επιτρέπεται από τον νόμο, συμφωνείτε ότι θα υπερασπιστείτε, θα αποζημιώσετε την εταιρία και θα διατηρήσετε τους δικαιοπάροχούς της και τους μητρικούς οργανισμούς κάθε τέτοιου μέρους, τις θυγατρικές, συνεργαζόμενες εταιρείες, τους διανομείς, συνεργαζόμενους (διανομείς) εταίρους, μετόχους, τα στελέχη, τους διευθυντές, υπαλλήλους, εκπροσώπους, τα μέλη, τους δικηγόρους, δικαιοδόχους, πράκτορες, ή άλλους που εμπλέκονται στη δημιουργία, τη χορηγία, την προώθηση, ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης του λογισμικού, αβλαβείς από και ενάντια σε οποιεσδήποτε και όλες τις αξιώσεις, τα έξοδα, τις ζημιές, απώλειες, υποχρεώσεις και δαπάνες (συμπεριλαμβανομένων αμοιβών και εξόδων δικηγόρων) που προκύπτουν από ή σε σχέση με:

 • οποιαδήποτε ποινική, ειδική, έμμεση ή επακόλουθη ζημιά ή απώλεια, οποιαδήποτε απώλεια παραγωγής, απώλεια κέρδους, απώλεια εσόδων, απώλεια συμβολαίου, απώλεια ή ζημία στην πελατεία ή τη φήμη, απώλεια αποζημίωσης
 • οποιαδήποτε ανακρίβεια σχετικά με τις (περιγραφικές) πληροφορίες (συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών δεδομένων, των σχολίων και των αξιoλογήσεων) των χρηστών που διατίθενται με το λογισμικό μας
 • τις υπηρεσίες που παρέχονται από τον ελεύθερο επαγγελματία
 • οποιεσδήποτε (άμεσες, έμμεσες, επακόλουθες ή ποινικές) βλάβες, απώλειες ή έξοδα που υπεστήκατε, που πραγματοποιήθηκαν ή που καταβλήθηκαν από εσάς (συμπεριλαμβανομένων αμοιβών και εξόδων δικηγόρων), που προκύπτουν από ή σε σχέση με τη χρήση, την αδυναμία χρήσης, ή την καθυστέρηση, ή ιό του λογισμικού μας και/ή του διακομιστή που φιλοξενείται το λογισμικό ή
 • κάθε (προσωπικό) τραυματισμό, θάνατο, καταστροφή ιδιωτικής περιουσίας ή άλλες (άμεσες, έμμεσες ειδικές, επακόλουθες ή ποινικές) φθορές, απώλειες ή έξοδα που υπεστήκατε, που προκύπτουν, ή που καταβάλλονται από εσάς, που οφείλονται είτε σε (νομικές) πράξεις, σφάλματα, παραβιάσεις, (σοβαρή) αμέλεια, δόλο, παραλείψεις, μη εκτέλεση, διαστρέβλωση, αδικοπραξία, (στο σύνολο ή εν μέρει) που οφείλεται στον χρήστη (τους υπαλλήλους, διευθυντές, τα στελέχη, τους πράκτορες, αντιπροσώπους ή τις συνεργαζόμενες εταιρίες) (συμπεριλαμβανομένων αμοιβών ή εξόδων δικηγόρων), συμπεριλαμβανομένων οποιασδήποτε (μερικής) ακύρωσης, διπλοκράτησης, απεργίας, ανωτέρας βίας ή οποιουδήποτε άλλου συμβάντος πέρα από τον έλεγχό μας
 • οποιαδήποτε πληροφορία σε αυτό το Λογισμικό που μερικές φορές συνδέεται με εξωτερικούς δικτυακούς τόπους στους οποίους οι υπηρεσίες μας δεν έχουν κανέναν έλεγχο και για τους οποίους δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη
 • οποιαδήποτε παραβίαση χρήστη ή παραβίαση οποιουδήποτε όρου της παρούσας συμφωνίας ή οποιασδήποτε εφαρμοστέας νομοθεσίας ή κανονισμού, είτε αναφέρονται είτε όχι στο παρόν

Περιορισμός ευθύνης

Η εταιρεία μπορεί να σας συστήσει πελάτες για σκοπούς τηλεσυνδιάσκεψης. Δεν θα αξιολογήσει την καταλληλόλητα, τη νομιμότητα ή την ικανότητα του κάθε πελάτη και παραιτείστε ρητώς και απαλλάσσετε την εταιρεία από οποιαδήποτε και όλες τις απαιτήσεις, ευθύνες ή ζημιές που προκύπτουν από ή σχετίζονται με οποιονδήποτε τρόπο με τον πελάτη. Η εταιρεία δεν θα αποτελεί μέρος των διαφορών, διαπραγματεύσεων των διαφορών ανάμεσα σε εσάς και τους πελάτες. Η ευθύνη για τις αποφάσεις που λαμβάνετε σχετικά με τις υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω του λογισμικού, ή την υπηρεσία τηλεσυνδιάσκεψης (με όλες τις συνέπειές της) βαρύνει αποκλειστικά εσάς. Δεν θα αξιολογήσουμε την καταλληλόλητα, τη νομιμότητα ή την ικανότητα των οποιωνδήποτε πελατών και παραιτείστε ρητώς και απαλλάσσεται η εταιρεία από κάθε ευθύνη, αξίωση, πρόκληση ενεργειών ή ζημίες που προκύπτουν από τη χρήση του λογισμικού ή της υπηρεσίας τηλεσυνδιάσκεψης ή της υπηρεσίας EduTailors, ή που σχετίζονται με οποιονδήποτε τρόπο με τα τρίτα μέρη που συστήθηκαν σε εσάς από το λογισμικό ή την υπηρεσία EduTailors. Με την αποδοχή της παροχής των υπηρεσιών τηλεσυνδιάσκεψης, αναγνωρίζετε ότι η EduTailors δεν έχει καμία ανάμειξη στη συμβατική σχέση μεταξύ του ελεύθερου επαγγελματία και του πελάτη.

Λήξη

Η EduTailors μπορεί να κοινοποιήσει, να αναστείλει ή να τερματίσει, προσωρινά ή μόνιμα, τον λογαριασμό του χρήστη, ανά πάσα στιγμή και να λάβει τα κατάλληλα νομικά μέτρα αν:

 • ο χρήστης παραβιάζει οποιαδήποτε από τις εγγυήσεις και τις υποχρεώσεις που περιέχονται στην παρούσα συμφωνία ή οποιαδήποτε από τις πολιτικές και τους κανόνες που είναι προσκείμενες σε αυτή
 • oι ελεύθεροι επαγγελματίες ακυρώνουν περισσότερο από το 10% των μαθημάτων τους (ορίζονται ως: οι χρήστες θα πρέπει να εγγραφούν σε 10 μαθήματα πριν ακυρώσουν ή αναπροσαρμόσουν)
 • ο χρήστης χρησιμοποιεί δόλιες πρακτικές ή δόλιες πράξεις
 • η EduTailors αντιλαμβάνεται, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, ότι οι δραστηριότητες και οι συμπεριφορές του χρήστη έχουν προκαλέσει ή μπορεί να προκαλέσουν κάποια βλάβη σε τρίτους ή στην EduTailors
 • δεν είστε πλέον εξουσιοδοτημένος να παρέχετε τηλεσυνδιάσκεψη
 • δεν συμμορφώνεστε με την υποχρέωσή σας να πληρώσετε τα τέλη άμεσα, ή αδυνατείτε να συνεργαστείτε με έναν πελάτη μετά την αποδοχή της εντολής

Λήξη

Ο χρήστης δεν δικαιούται οποιαδήποτε αποζημίωση για την ακύρωση ή την αναστολή του λογαριασμού του στο λογισμικό μας.

Η EduTailors μπορεί κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια για οποιονδήποτε ή χωρίς λόγο και ανά πάσα στιγμή να τροποποιήσει ή/και να διακόψει την παροχή υπηρεσιών της, με ή χωρίς προειδοποίηση. Η EduTailors δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά ή απώλεια που προκαλείται από μια τέτοια τροποποίηση/τερματισμό της υπηρεσίας EduTailors.

Δεν έχετε καμία υποχρέωση να χρησιμοποιείτε την υπηρεσία EduTailors και μπορείτε απλά να επιλέξετε να σταματήσετε να τη χρησιμοποιείτε ανά πάσα στιγμή, εφόσον έχετε τακτοποιήσει τις οικονομικές υποχρεώσεις σας προς την EduTailors.

Με τη λήξη της παρούσας Σύμβασης ή με την ακύρωση του λογαριασμού σας, για οποιονδήποτε λόγο, η αμοιβή που πρέπει να καταβάλετε στην EduTailors σχετικά με τις υπηρεσίες που παρασχέθηκαν μέχρι την ημερομηνία της εν λόγω καταγγελίας, ακύρωσης ή αναστολής, καθίσταται άμεσα ληξιπρόθεσμη.

Κώδικας δεοντολογίας

Για την αποφυγή αμφιβολιών, η ακύρωση του λογαριασμού σας δεν σας απαλλάσσει από τις υποχρεώσεις σας όσον αφορά την περίοδο αποκλειστικότητας που ορίζεται. Οι χρήστες και οι ελεύθεροι επαγγελματίες μπορούν να αναπρογραμματίσουν ή να ακυρώσουν τα μαθήματα 12 ώρες νωρίτερα. Οποιαδήποτε αλλαγή προγράμματος που λαμβάνει χώρα σε ένα μικρότερο χρονικό πλαίσιο συνιστά παραβίαση.

Πνευματική Ιδιοκτησία

Οποιοδήποτε περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένων αλλά όχι περιορισμένων εμπορικών σημάτων, λογοτύπων, συμβόλων, ονομάτων τομέα, εμπορικών σημάτων, σχεδίων, βιομηχανικών σχεδίων, εικόνων, φωτογραφιών, φόντων, εικονιδίων, εργαλείων πλοήγησης, κειμένων μεταξύ άλλων, του παρόντος λογισμικού ή σχετικών προϊόντων και αγαθών που εμφανίζονται στο λογισμικό, προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα και πνευματική ιδιοκτησία και ανήκουν στην EduTailors ή σε τρίτα μέρη εξουσιοδοτημένα από την EduTailors για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων στο λογισμικό. Ο χρήστης συμφωνεί να σέβεται τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της EduTailors και άλλων και γνωρίζει ότι η πνευματική ιδιοκτησία σε αυτό το λογισμικό δεν μπορεί ποτέ να χρησιμοποιηθεί με οποιονδήποτε τρόπο και σε οποιοδήποτε μέσο ενημέρωσης, χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια των ιδιοκτητών τους. Η EduTailors δεν ευθύνεται για ζημιές που υπέστη ο Χρήστης που έχει αντιγράψει, μεταφέρει, διανείμει ή αλλιώς προστατευμένο περιεχόμενο που χρησιμοποιείται σε αυτό το λογισμικό, παραβιάζοντας δικαιώματα τρίτων.

Ως εκ τούτου η εταιρεία σάς παραχωρεί ένα μη αποκλειστικό, μη μεταβιβάσιμο δικαίωμα χρήσης του λογισμικού και της υπηρεσίας EduTailors μόνο για δικούς σας προσωπικούς, μη εμπορικούς σκοπούς, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας συμφωνίας. Όλα τα δικαιώματα που δεν σας παραχωρούνται ρητά διατηρούνται από την εταιρεία και τους δικαιοδόχους της. Αυτός ο κανόνας αποκλείει το περιεχόμενο που μεταφορτώνεται ή εμφανίζεται κατά τη διάρκεια ατομικών μεμονωμένων ή συνεχόμενων μαθημάτων. Αυτό το περιεχόμενο δεν μπορεί να αντιγραφεί ή να αναπαραχθεί από την EduTailors ή από άλλα μέρη πάντα σύμφωνα με τον νόμο των προσωπικών δεδομένων. Ο ελεύθερος επαγγελματίας έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει όλα τα νόμιμα μέσα.

Μη καταστρατήγηση

Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι ένα σημαντικό μέρος της αποζημίωσης που λαμβάνει η EduTailors για τη διάθεση του δικτυακού τόπου σε εσάς συλλέγεται μέσω του Κόστους Υπηρεσίας. Η EduTailors λαμβάνει αυτό το Κόστος Υπηρεσίας μόνο όταν πληρώνουν και λαμβάνουν πληρωμές μέσω του δικτυακού τόπου ένας Πελάτης και ένας Ελεύθερος επαγγελματίας. Ως εκ τούτου, για 24 μήνες από τη στιγμή που προσδιορίζετε ή προσδιορίζεστε από οποιοδήποτε μέρος μέσω του δικτυακού τόπου (ή «Περίοδος Μη Καταστρατήγησης»), συμφωνείτε να χρησιμοποιήσετε την Ιστοσελίδα ως την αποκλειστική σας μέθοδο, για να ζητήσετε να κάνετε και να λάβετε όλες τις πληρωμές για εργασία άμεσα ή έμμεσα με το συγκεκριμένο συμβαλλόμενο μέρος ή που απορρέει από τη σχέση σας με το συγκεκριμένο συμβαλλόμενο μέρος (η «EduTailors Σχέση»). Για την αποφυγή αμφιβολιών, εάν εσείς ή η επιχείρηση που εκπροσωπείτε δεν αναγνώρισαν και δεν αναγνωρίστηκαν από άλλο μέρος μέσω του δικτυακού τόπου, όπως εάν εσείς και άλλος Χρήστης συνεργαστήκατε πριν από τη συνάντησή σας στην ιστοσελίδα, τότε η Περίοδος Μη Καταστρατήγησης εξακολουθεί να ισχύει. Εάν χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα ως υπάλληλος, αντιπρόσωπος ή εκπρόσωπος άλλης επιχείρησης, τότε η Περίοδος Μη Καταστρατήγησης ισχύει για εσάς και άλλους υπαλλήλους, αντιπροσώπους ή εκπροσώπους της επιχείρησης, όταν ενεργείτε υπό την ιδιότητα αυτή σε σχέση με τον άλλο Χρήστη. Οι μη καταστρατηγήσεις επεκτείνονται σε δραστηριότητες εκτός σύνδεσης. Εάν η EduTailors καθορίσει, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, ότι έχετε παραβιάσει αυτήν την πολιτική, η EduTailors ή οι συνεργάτες της μπορούν, στον μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από τον νόμο:

 • να κλείσουν τον λογαριασμό σας και να ανακαλέσουν την εξουσιοδότησή σας να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο και τις Υπηρεσίες ιστότοπου και/ή
 • να χρεώσουν στη Μέθοδο Πληρωμής σας το ποσό που θα είχατε κερδίσει ετήσια (οριζόμενο ως 52x φορές)
 • σας χρεώσουν για όλες τις απώλειες και τα κόστη (συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε χρονικής διάρκειας των υπαλλήλων της EduTailors) και εύλογων εξόδων (συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών δικηγόρων) που σχετίζονται με τη διερεύνηση της παραβίασης αυτής και την είσπραξη τέτοιων αμοιβών

Διενέξεις μεταξύ των χρηστών

Για διαφορές που προκύπτουν μεταξύ των Πελατών και των Ελεύθερων Επαγγελματιών, συμφωνείτε να τηρείτε τη διαδικασία διαφωνίας που εξηγείται στους Όρους Παροχής Υπηρεσιών μας. Εάν η διαδικασία επίλυσης διαφορών δεν επιλύσει τη διαφορά σας, μπορείτε να διεκπεραιώσετε τη διαφορά σας ανεξάρτητα, αλλά αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι η EduTailors δεν υποχρεούται και δεν θα υποχρεούται να παρέχει οποιαδήποτε βοήθεια διαφωνίας πέραν των όσων προβλέπονται στους Όρους Παροχής Υπηρεσιών. Εάν ο Ελεύθερος επαγγελματίας ή ο Πελάτης σκοπεύει να λάβει εντολή από οποιονδήποτε διαιτητή ή οποιοδήποτε δικαστήριο που θα μπορούσε να κατευθύνει την EduTailors ή τους συνεργάτες μας να λάβουν δράση ή να αποφύγουν να προβούν σε οποιαδήποτε ενέργεια σε σχέση με έναν Λογαριασμό Escrow, το εν λόγω μέρος θα:

 • συμπεριλάβει σε οποιαδήποτε τέτοια εντολή έναν όρο ως προϋπόθεση μιας υποχρέωσης που επηρεάζει την EduTailors ή
 • μας προειδοποιήσει τουλάχιστον 20 εργάσιμες ημέρες, πριν την ακροαματική διαδικασία

Συντήρηση και Υποστήριξη

Η EduTailors δεν έχει καμία υποχρέωση να παράσχει υποστήριξη, συντήρηση, αναβαθμίσεις, μετατροπές, ή νέες εκδόσεις στο πλαίσιο της παρούσας Σύμβασης. Ωστόσο, η EduTailors μπορεί ανά διαστήματα να κυκλοφορήσει αναβαθμισμένες εκδόσεις της εφαρμογής, και μπορεί αυτόματα να αναβαθμίσει την ηλεκτρονική έκδοση της εφαρμογής που χρησιμοποιείτε στο κινητό τηλέφωνο, tablet ή τον υπολογιστή σας. Συναινείτε σε τέτοια αυτόματη αναβάθμιση και συμφωνείτε ότι οι όροι αυτής της συμφωνίας θα ισχύουν για κάθε τέτοια αναβάθμιση.

Εκχώρηση

Αυτή η Σύμβαση δεν μπορεί να εκχωρηθεί από εσάς, χωρίς την προηγούμενη γραπτή έγκριση της εταιρείας, αλλά μπορεί να ανατεθεί χωρίς τη συγκατάθεσή σας από την εταιρεία σε:

 • μητρική ή θυγατρική εταιρεία
 • αγοραστή ενεργητικού ή
 • διάδοχο από συγχώνευση

Οποιαδήποτε απόπειρα εκχώρησης κατά παράβαση του παρόντος άρθρου είναι άκυρη.

Διάφορα

Αυτοί οι όροι και οι προϋποθέσεις αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ του χρήστη και της EduTailors σε σχέση με το αντικείμενό της, αντικαθιστώντας οποιοδήποτε και όλα τα μέσα, τις συμφωνίες, τα γράμματα και/ή τις συμβάσεις, προφορικές ή γραπτές συμφωνίες μεταξύ των μερών σε σχέση με το θέμα που περιγράφεται στο παρόν πριν από την ημερομηνία της εγγραφής σας ως χρήστη.

Τίποτα στους όρους και τις προϋποθέσεις δεν θα αποτελέσει συνεταιρισμό, σχέση αντιπροσωπείας, σχέση franchise, ή σύμβαση εργασίας μεταξύ των μερών.

Αν οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων όρων και προϋποθέσεων είναι ή καθίσταται άκυρη, μη εφαρμοστέα ή μη δεσμευτική, εξακολουθείτε να δεσμεύεστε από όλες τις άλλες διατάξεις του παρόντος. Σε μια τέτοια περίπτωση, μία μη έγκυρη διάταξη θα πρέπει παρόλα αυτά να εφαρμόζεται στον μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, και συμφωνείτε τουλάχιστον στο να δεχτείτε μια διάταξη με παρόμοια ισχύ με την άκυρη, λαμβάνοντας υπόψη το περιεχόμενο και τον σκοπό αυτών των όρων και των προϋποθέσεων.

Η αδυναμία της EduTailors κατά παραγγελία να εκτελέσει οποιαδήποτε διάταξη της παρούσας Σύμβασης δεν θα επηρεάσει καθ’ οποιονδήποτε τρόπο το δικαίωμα της EduTailors να εφαρμόσει μια τέτοια διάταξη στη συνέχεια.

Θα κάνουμε το καλύτερο, ώστε να λύσουμε οποιαδήποτε διαφορά σχετική με αυτή τη Σύμβαση. Αν επιθυμείτε να λάβετε δικαστικά μέτρα εναντίον μας, θα πρέπει να το πράξετε στις ΗΠΑ. Οι παρόντες όροι χρήσης διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους των ΗΠΑ.

Η αρχική αγγλικής έκδοση αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων μπορεί να έχει μεταφραστεί σε άλλες γλώσσες. Η μεταφρασμένη έκδοση αποτελεί ιδιοκτησία και μετάφραση και δεν μπορείτε να αντλήσετε δικαιώματα από τη μεταφρασμένη έκδοση. Σε περίπτωση διαφωνίας σχετικά με το περιεχόμενο ή την ερμηνεία αυτών των όρων και προϋποθέσεων ή ανακολουθίας ή ασυμφωνίας μεταξύ της αγγλικήςς έκδοσης και οποιασδήποτε έκδοσης άλλης γλώσσας των παρόντων όρων και προϋποθέσεων, η έκδοση της αγγλικήςς γλώσσας στον βαθμό που επιτρέπεται από τον νόμο, εφαρμόζεται, υπερισχύει και είναι οριστική. Η αγγλικής έκδοση είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα μας (επιλέγοντας την αγγλικής γλώσσα) ή θα σας αποσταλεί, μετά από γραπτή αίτησή σας.

Η εταιρεία με την επωνυμία “EduTailors”, η οποία εδρεύει στο Delaware των Ηνωμένων Πολιτειών και έχει συστήσει θυγατρική στη Θεσσαλονίκη επί της Ακαδημίας 2, Θέρμη, Θεσσαλονίκης είναι εγγεγραμμένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 142780006000 (σωρευτικά καλούμενη εφεξής “EduTailors”, “Edutailors”, «εμείς», «εμάς», «δικός-ή-ό μας»), προσφέρει τις υπηρεσίες της υπό τους κάτωθι όρους χρήσης (εφεξής θα αναφέρονται συλλογικά χάριν συντομίας ως η «Σύμβαση»), που αποτελούν μια νομικά δεσμευτική συμφωνία ανάμεσα σε εσάς και την EduTailors. Θα πρέπει να διαβάσετε το παρόν προσεκτικά και να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες EduTailors μόνο αν συμφωνείτε και συναινείτε με τη συμφωνία. Με τη χρήση του λογισμικού, συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε νομικά από τη Σύμβαση και τη δήλωση ιδιωτικού απορρήτου που ορίζονται στο παρόν σαν να είχατε υπογράψει.

Διαρκώς αναζητούμε τρόπους, ώστε να βελτιώσουμε και να επεκτείνουμε την EduTailors. Δύναται να τροποποιήσουμε αυτούς τους όρους κατά καιρούς. Οι τροποποιημένοι όροι τίθενται σε ισχύ από τη δημοσίευσή τους. Οποιαδήποτε χρήση μετά την τροποποίηση συνιστά αποδοχή των νέων όρων.

Αυτοί οι όροι και οι προϋποθέσεις εφαρμόζονται σε όλες τις υπηρεσίες μας, άμεσα ή έμμεσα (μέσω διανομέων) που διατίθενται σε απευθείας σύνδεση (online), μέσω οποιασδήποτε συσκευής κινητού τηλεφώνου, μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email) ή μέσω τηλεφώνου. Με την πρόσβαση, την περιήγηση και τη χρήση της ιστοσελίδας μας, της εφαρμογής μας για κινητό ή των εφαρμογών μας μέσα από οποιαδήποτε πλατφόρμα μας (εφεξής θα αναφέρονται συλλογικά χάριν συντομίας ως το «Λογισμικό») ή/και με την ολοκλήρωση μιας κράτησης αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και συμφωνήσει με τους όρους και προϋποθέσεις που αναφέρονται παρακάτω (συμπεριλαμβανομένης της δήλωσης προστασίας ιδιωτικού απορρήτου).

Αν δεν συμφωνείτε με αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις, συμπεριλαμβανομένης της δήλωσης απορρήτου και δεν είστε διατεθειμένοι να δεσμευθείτε από αυτούς, παρακαλώ μην εγκαταστήσετε την εφαρμογή μας και/ή διαγράψτε την άμεσα, όπως και κάθε μέρος της, από το κινητό τηλέφωνο, tablet ή τον υπολογιστή σας και μην τη χρησιμοποιήσετε καθ’ οποιονδήποτε τρόπο.

Το Λογισμικό ανήκει, λειτουργεί και προσφέρεται από την EduTailors και παρέχεται μόνο για προσωπική, μη εμπορική χρήση από εσάς, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται παρακάτω.

Ορισμοί και ερμηνεία

Για τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

 • «Εμείς», «εμάς», «δικό μας» και «Εταιρεία» αφορούν την EduTailors και τις συνεργαζόμενες (διανομείς) εταιρείες
 • «Εσείς», «εσάς», «δικό σας» και «Πελάτης (-ες)» αναφέρεται ο πελάτης ο οποίος κάνει χρήση/κράτηση μέσω των εφαρμογών μας για κινητά τηλέφωνα ή μέσω της ιστοσελίδας
 • Ως «Λογισμικό» αναφέρονται οι εφαρμογές για κινητά ή οι εφαρμογές διαδικτύου οι οποίες ανήκουν στην EduTailors και χρησιμοποιούνται από εσάς
 • «Ελεύθερος επαγγελματίας (-ες)» αφορούν τους νόμιμους ελεύθερους επαγγελματίες οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει την εγγραφή για ελεύθερους επαγγελματίες και των οποίων η συμμετοχή ως Ελεύθεροι επαγγελματίες είναι αποδεκτή από την EduTailors
 • Ως «Χρήστης (-ες)» αναφέρεται κάθε χρήστης του Λογισμικού συμπεριλαμβανομένων εσάς
 • «Υπηρεσίες EduTailors» αναφέρονται οι υπηρεσίες που παρέχονται σε εσάς από την EduTailors με τη χρήση του λογισμικού της, και «Υπηρεσίες» αναφέρονται οι υπηρεσίες τεχνολογίας που παρέχονται από τους ελεύθερους επαγγελματίες στους πελάτες
 • Οι «υπηρεσίες μαθήματος» αφορούν υπηρεσίες τεχνολογίας που παρέχονται από ελεύθερους επαγγελματίες στους χρήστες
 • Ως «εμπιστευτικές πληροφορίες» νοείται κάθε υλικό ή πληροφορία που παρέχεται ή δημιουργείται από έναν Χρήστη για την αξιολόγηση μιας εργασίας ή της καταλληλόλητας άλλου Χρήστη για την εργασία, ανεξάρτητα από το εάν οι πληροφορίες είναι αόριστες, ηλεκτρονικές, λεκτικές, γραφικές, οπτικές ή σε μια άλλη μορφή. Οι εμπιστευτικές πληροφορίες δεν περιλαμβάνουν υλικό ή πληροφορίες που είναι γνωστές στο κοινό, ή ότι:
  • είναι γενικά γνωστό από τρίτους ως αποτέλεσμα της μη ενέργειας ή παράλειψη του Ελεύθερου επαγγελματία ή του Πελάτη
  • μετά τη γνωστοποίηση του παρόντος, παραλήφθηκε νομίμως χωρίς περιορισμούς αποκάλυψης από τρίτο μέρος που έχει το δικαίωμα να διαδώσει τις πληροφορίες
  • ήταν ήδη γνωστό από τον Χρήστη πριν από την παραλαβή του από το άλλο μέρος και δεν παραλήφθηκε από τρίτο μέρος κατά παράβαση των υποχρεώσεων εμπιστευτικότητας αυτού του τρίτου μέρους ή
  • αναπτύχθηκε ανεξάρτητα από τον Χρήστη χωρίς τη χρήση εμπιστευτικών πληροφοριών άλλου προσώπου
  • Οι εμπιστευτικές πληροφορίες περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται σε:
   • τιμολόγηση και άλλους όρους που φαίνονται σε όλες τις Συμβάσεις Υπηρεσιών
   • περιεχόμενο
  • «Λογαριασμός Escrow» σημαίνει Λογαριασμός Μεσεγγύησης Πελάτη, Λογαριασμός Μεσεγγύησης Ελεύθερου επαγγελματία ή Λογαριασμός Μεσεγγύησης Σταθερής Τιμής
  • «Οδηγίες Escrow» σημαίνει Οδηγίες Λογαριασμού Μεσεγγύησης Σταθερής Τιμής ή Ωριαίας, Μπόνους και Συμφωνία Πληρωμής Δαπανών με Οδηγίες Μεσεγγύησης
  • Ως «Σύμβαση Σταθερής Τιμής» νοείται μια Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών, για την οποία ένας Πελάτης χρεώνεται με μια πάγια αμοιβή που έχει συμφωνηθεί μεταξύ Πελάτη και Ελεύθερου επαγγελματία, πριν από την έναρξη Συμβολαίου Υπηρεσίας, για την ολοκλήρωση όλων των Υπηρεσιών Ελεύθερων Επαγγελματιών που έχει συνάψει ο Πελάτης για τέτοια Σύμβαση παροχής υπηρεσιών
  • «Τέλη Ελεύθερου επαγγελματία» σημαίνει:
   • για μια Ωριαία Σύμβαση, το ποσό που αντικατοπτρίζεται στο Ωριαίο τιμολόγιο (ο αριθμός ωρών που τιμολογείται από τον Ελεύθερο επαγγελματία, πολλαπλασιαζόμενο με την ωριαία τιμή που χρεώνει ο Ελεύθερος επαγγελματίας)
   • για μια σύμβαση σταθερής τιμής, το πάγιο τέλος που συμφωνήθηκε μεταξύ ενός πελάτη και ενός ελεύθερου επαγγελματία. Και
  • «Ωριαία Σύμβαση» σημαίνει Σύμβαση παροχής Υπηρεσιών για τις οποίες ο Πελάτης χρεώνεται με βάση το ωρομίσθιο που χρεώνεται από τον Ελεύθερο επαγγελματία
  • Ως «ωριαίο τιμολόγιο» νοείται η αναφορά των ωρών που τιμολογούνται για συγκεκριμένη περίοδο από έναν Ελεύθερο επαγγελματία για Υπηρεσίες Ελεύθερου επαγγελματία που εκτελούνται για έναν Πελάτη. Ο όρος «συμπεριλαμβανομένων», όπως χρησιμοποιείται στην παρούσα συμφωνία σημαίνει συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό
  • «Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας»: όλα τα δικαιώματα ευρεσιτεχνίας, τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, τα δικαιώματα εργασιακής μάσκας, τα ηθικά δικαιώματα, τα δικαιώματα δημοσιότητας, τα εμπορικά σήματα, δικαιώματα εμπορικού σήματος και υπηρεσίας, η υπεραξία, τα εμπορικά μυστικά δικαιώματα και άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που υπάρχουν ή δημιουργούνται εφεξής, καθώς και όλες οι αιτήσεις και εγγραφές, ανανεώσεις και επεκτάσεις τους, σύμφωνα με τους νόμους οποιασδήποτε πολιτείας, χώρας, επικράτειας ή άλλης δικαιοδοσίας
  • «Μέθοδος πληρωμής» σημαίνει μια έγκυρη πιστωτική κάρτα που έχει εκδοθεί από τράπεζα αποδεκτή στην EduTailors, έναν τραπεζικό λογαριασμό που συνδέεται με τον Λογαριασμό, PayPal, χρεωστική κάρτα ή άλλη μέθοδο πληρωμής, όπως η EduTailors μπορεί να δεχθεί κατά καιρούς κατά τη διακριτική της ευχέρεια
  • «Ουσιαστική Αλλαγή» σημαίνει αλλαγή στους όρους των Όρων Παροχής Υπηρεσιών που μειώνουν τα δικαιώματά σας ή αυξάνουν τις ευθύνες σας
  • Το «EduTailors App» σημαίνει την ηλεκτρονική πλατφόρμα στην οποία έχετε πρόσβαση, χρησιμοποιώντας την εφαρμογή που κατεβάσατε από την EduTailors ή άλλο λογισμικό που επιτρέπει την παρακολούθηση του χρόνου και την τιμολόγηση, τη συνομιλία και την κοινή χρήση του screenshot με άλλους χρήστες
  • «Οργανισμός» σημαίνει μία επιχείρηση ή μία εταιρεία που απασχολεί άτομα ως υπαλλήλους ή ελεύθερους επαγγελματίες

Σκοπός της EduTailors

Ο ιστότοπος είναι μια αγορά στην οποία οι Πελάτες και οι Ελεύθεροι επαγγελματίες μπορούν να αναγνωρίσουν ο ένας τον άλλο και να διαφημίσουν, να αγοράσουν και να πωλήσουν τις Υπηρεσίες Freelancer online. Σύμφωνα με τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών, η EduTailors παρέχει τις Υπηρεσίες site σε Χρήστες, συμπεριλαμβανομένης της φιλοξενίας και της συντήρησης του δικτυακού τόπου, διευκολύνοντας τη σύναψη συμβάσεων παροχής υπηρεσιών και βοηθώντας τούς χρήστες να επιλύσουν διαφορές που ενδέχεται να προκύψουν σε σχέση με αυτά τα Συμβόλαια Υπηρεσιών. Όταν ένας Χρήστης εισάγει μια Σύμβαση Παροχής υπηρεσιών, ο Χρήστης χρησιμοποιεί τον ιστότοπο, για να τιμολογήσει και να πληρώσει τα ποσά που οφείλονται στο πλαίσιο της Σύμβασης Παροχής υπηρεσιών.

Η Σχέση σας με την EduTailors

Η EduTailors απλώς διαθέτει τις Υπηρεσίες ιστοτόπου, για να επιτρέψει στους Ελεύθερους επαγγελματίες και τους Πελάτες να επικοινωνήσουν και να συναλλάσσονται άμεσα. Η EduTailors δεν συστήνει τους Ελεύθερους επαγγελματίες σε Πελάτες, δεν βρίσκει Projects για τους Ελεύθερους επαγγελματίες, ή Ελεύθερους επαγγελματίες για τους Πελάτες. Μέσω του ιστοτόπου και των Υπηρεσιών του site, οι Ελεύθεροι επαγγελματίες μπορεί να ειδοποιηθούν για Πελάτες που μπορεί να αναζητούν τις υπηρεσίες που προσφέρουν, και οι Πελάτες μπορούν να ειδοποιηθούν για τους Ελεύθερους επαγγελματίες που παρέχουν τις υπηρεσίες που αναζητούν. Παρόλα αυτά, οι Χρήστες πάντα είναι υπεύθυνοι για την αξιολόγηση και τον καθορισμό της καταλληλόλητας κάθε εργασίας, Πελάτης ή Ελεύθερος επαγγελματίας δρουν με δική τους ευθύνη. Εάν οι Χρήστες αποφασίσουν να συνάψουν Σύμβαση παροχής Υπηρεσιών, η Σύμβαση Υπηρεσιών είναι απευθείας μεταξύ των Χρηστών και η EduTailors δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος της εν λόγω Σύμβασης παροχής Υπηρεσιών. Αναγνωρίζετε, συμφωνείτε και καταλαβαίνετε ότι η EduTailors δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος στη σχέση ή σε οποιεσδήποτε συναλλαγές μεταξύ του Πελάτη και του Ελεύθερου Επαγγελματία. Χωρίς περιορισμό, οι Χρήστες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για:

 • τη διασφάλιση της ακρίβειας και της νομιμότητας οποιουδήποτε Περιεχομένου Χρήστη
 • τον καθορισμό της καταλληλότητας των άλλων Χρηστών για Σύμβαση παροχής Υπηρεσιών (όπως συνεντεύξεις, έλεγχο, έλεγχο ιστορικού ή παρόμοιες ενέργειες)
 • διαπραγμάτευση, συμφωνία, και την εκτέλεση οποιουδήποτε από τους όρους ή προϋποθέσεις Συμβάσεων παροχής Υπηρεσιών
 • εκτέλεση Freelancer Υπηρεσίες ή
 • την πληρωμή για τις Συμβάσεις παροχής Υπηρεσιών ή Υπηρεσιών Ελεύθερου επαγγελματία

Περαιτέρω, αναγνωρίζετε, συμφωνείτε και κατανοείτε ότι είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι, για να αξιολογήσετε αν θα συνάψετε Σύμβαση παροχής Υπηρεσιών με έναν Ελεύθερο επαγγελματία. H EduTailors δεν αντιπροσωπεύει ή δεν εγγυάται την αλήθεια ή την ακρίβεια των καταχωρίσεων του Ελεύθερου επαγγελματία ή του Πελάτη ή άλλου Περιεχομένου Χρήστη στον ιστότοπο. Δεν επαληθεύει τα σχόλια ή τις πληροφορίες που παρέχονται από τους Χρήστες σχετικά με Ελεύθερους επαγγελματίες ή Πελάτες και δεν διενεργεί ελέγχους ή δεν πραγματοποιεί ελέγχους ιστορικού με άλλο τρόπο σε Ελεύθερους επαγγελματίες ή Πελάτες. Αναγνωρίζετε, συμφωνείτε, και αντιλαμβάνεστε ότι η EduTailors δεν επιβλέπει, διευθύνει, ελέγχει ή αξιολογεί με οποιονδήποτε τρόπο τους Ελεύθερους επαγγελματίες ή τις εργασίες τους και δεν είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε εργασία, όρους Εργασίας ή Προϊόν εργασίας. Η EduTailors δεν γνωρίζει και δεν εγγυάται και αποδέχεστε να μην θεωρείτε την EduTailors υπεύθυνη για την ποιότητα, την ασφάλεια ή τη νομιμότητα των υπηρεσιών Freelancer. Τα προσόντα, το υπόβαθρο ή τις ταυτότητες των Χρηστών. Την ικανότητα των Ελεύθερων επαγγελματιών να παρέχουν υπηρεσίες Freelancer. Την ικανότητα των Πελατών να πληρώνουν για Υπηρεσίες Freelancer. Περιεχόμενο χρήστη, δηλώσεις ή αναρτήσεις που πραγματοποιούνται από χρήστες ή την ικανότητα ή την προθυμία ενός Πελάτη ή ενός Freelancer να ολοκληρώσει πραγματικά μια συναλλαγή.

Τίποτα στην παρούσα Συμφωνία δεν έχει σκοπό να απαγορεύσει ή να αποθαρρύνει (και δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως απαγορευτικό ή αποθαρρυντικό) οποιονδήποτε χρήστη να ασκεί οποιαδήποτε άλλη επιχειρηματική δραστηριότητα ή να παρέχει υπηρεσίες μέσω οποιουδήποτε άλλου διαύλου που επιλέγει. Οι χρήστες είναι ελεύθεροι ανά πάσα στιγμή να συμμετέχουν σε άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες και υπηρεσίες και ενθαρρύνονται να το πράττουν.

Προφίλ λογαριασμού

Για να εγγραφείτε με έναν λογαριασμό και για να συνδεθείτε στην ιστοσελίδα, πρέπει να συμπληρώσετε ένα προφίλ χρήστη («προφίλ»), για το οποίο παρέχετε τη συγκατάθεσή σας να εμφανίζεται σε άλλους χρήστες και δημόσια, εκτός εάν αλλάξετε τις ρυθμίσεις απορρήτου. Συμφωνείτε να παρέχετε αληθείς, ακριβείς, και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με το προφίλ σας και όλες τις καταχωρίσεις και άλλες φόρμες στις οποίες έχετε πρόσβαση στην ιστοσελίδα ή μας παρέχετε και να ενημερώνετε τις πληροφορίες σας, για να διατηρήσουμε την ειλικρίνεια, την ακρίβεια και την πληρότητά του. Συμφωνείτε να μην παρέχετε ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα ή την τοποθεσία σας, την επιχείρησή σας, τις ικανότητές σας ή τις υπηρεσίες που παρέχει η επιχείρησή σας και να διορθώσετε τυχόν τέτοιες πληροφορίες που είναι ή γίνονται ψευδείς ή παραπλανητικές.

Τύποι λογαριασμών

Υπάρχει ένας αριθμός από διαφορετικούς τύπους λογαριασμών. Μόλις εγγραφείτε για έναν τύπο λογαριασμού, μπορείτε να προσθέσετε τους άλλους τύπους λογαριασμών με το ίδιο όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης. Για παράδειγμα, εάν έχετε ήδη λογαριασμό ελεύθερου επαγγελματία (ορίζετε παρακάτω), μπορείτε να προσθέσετε έναν λογαριασμό πελάτη ως ξεχωριστό τύπο λογαριασμού στις ρυθμίσεις, χωρίς να κάνετε ξανά εγγραφή. Συμφωνείτε να μην έχετε ή να εγγραφείτε για περισσότερους από 1 λογαριασμούς χωρίς ρητή γραπτή άδεια από εμάς. Διατηρούμε το δικαίωμα να ανακαλούμε τα προνόμια του λογαριασμού ή την πρόσβαση ή τη χρήση της ιστοσελίδας ή των υπηρεσιών της ιστοσελίδας καθώς και αυτών των οποιωνδήποτε και όλων συνδεδεμένων λογαριασμών χωρίς προειδοποίηση εάν, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, έχουν παρασχεθεί ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες στη δημιουργία, την εμπορία ή τη διατήρηση του προφίλ ή του λογαριασμού σας.

Δικαιώματα λογαριασμού

Συμφωνείτε να μην ζητήσετε ή να επιτρέψετε σε άλλο άτομο να δημιουργήσει λογαριασμό εκ μέρους σας, για δική σας χρήση ή προς όφελός σας, εκτός εάν ο χρήστης είναι ο γονέας σας. 2 χρήστες δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν τον ίδιο λογαριασμό ή να συμμετέχουν σε ένα μάθημα χρησιμοποιώντας ή μοιράζοντας έναν λογαριασμό. Οι χρήστες που παραβιάζουν αυτή την πολιτική θα πρέπει να απομακρυνθούν από την πλατφόρμα. Κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός και η πλατφόρμα μας προσαρμόζει την προσφορά της με βάση το κάθε άτομο, οπότε είναι για το καλό σας να μην εμπλακείτε σε μια τέτοια ενέργεια.

Αντικείμενο των υπηρεσιών μας

Μέσα από το λογισμικό παρέχουμε μια διαδικτυακή πλατφόρμα μέσω της οποίας οι ελεύθεροι επαγγελματίες που εμφανίζονται συνδεδεμένοι (online) έχουν την ευκαιρία να λάβουν εντολές τηλεσυνδιάσκεψης και τη δυνατότητα απευθείας ανάθεσης από δυνητικούς πελάτες που αναζητούν υπηρεσίες μέσω της EduTailors. Η EduTailors παρέχει τη δυνατότητα να:

 • Επικοινωνεί με ελεύθερους επαγγελματίες
 • Επιλέγει μεταξύ των διαθέσιμων ελεύθερων επαγγελματιών και
 • Ζητά την παροχή υπηρεσιών του ελεύθερου επαγγελματία της επιλογής σας

Ενεργούμε αποκλειστικά ως μεσάζοντες ανάμεσα σε εσάς και τον ελεύθερο επαγγελματία. Από τη στιγμή που αποδέχεστε να κάνετε κράτηση μέσω της EduTailors, εισέρχεστε σε μια άμεση (νομικά δεσμευτική) συμβατική σχέση με τον ελεύθερο επαγγελματία που έχετε κάνει κράτηση. Είναι στην ευχέρεια του ελεύθερου επαγγελματία να προσφέρει υπηρεσίες τεχνολογίας που μπορεί να προγραμματίζονται μέσω της χρήσης του λογισμικού ή της υπηρεσίας EduTailors. Η EduTailors προσφέρει πληροφορίες και μία μέθοδο εύρεσης υπηρεσιών και δεν έχει καμία ευθύνη ή υποχρέωση για τις υπηρεσίες που παρέχονται σε εσάς από αυτούς του ελεύθερους επαγγελματίες.

Κατά την παροχή των υπηρεσιών μας, οι πληροφορίες που δημοσιοποιούμε βασίζονται στις πληροφορίες που μας παρέχονται από τους χρήστες. Ως εκ τούτου, οι χρήστες είναι πλήρως υπεύθυνοι για την παροχή των ενημερωμένων στοιχείων τους σε εμάς και την αναφορά της διαθεσιμότητάς τους από τους ίδιους για την εμφάνισή τους στο λογισμικό μας. Παρά το γεγονός ότι χρησιμοποιούμε εύλογη δεξιότητα και προσοχή κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών μας, δεν θα επαληθεύσουμε αν, και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι, όλες οι πληροφορίες είναι ακριβείς, πλήρεις ή σωστές, και ούτε μπορούμε να θεωρηθούμε υπεύθυνοι για τυχόν λάθη (συμπεριλαμβανομένων προφανών και τυπογραφικών λαθών), οποιεσδήποτε διακοπές [που οφείλονται σε οποιαδήποτε (προσωρινή ή/και μερική) κατάρρευση, επισκευή, συντήρηση ή αναβάθμιση του λογισμικού μας ή σε άλλο λόγο], ανακριβείς, παραπλανητικές ή αναληθείς πληροφορίες ή μη παράδοση των πληροφοριών. Κάθε χρήστης διατηρεί την ευθύνη ανά πάσα στιγμή για την ακρίβεια, την πληρότητα και την ορθότητα των (περιγραφικών) πληροφοριών που εμφανίζονται στο λογισμικό μας. Το λογισμικό μας δεν αποτελεί και δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ως σύσταση ή έγκριση της ποιότητας, του επιπέδου, των υπηρεσιών ή της βαθμολογίας του κάθε χρήστη στον οποίο διατίθεται.

Οι υπηρεσίες μας διατίθενται μόνο για προσωπική και μη εμπορική χρήση. Ως εκ τούτου, δεν επιτρέπεται η μεταπώληση, η διάθεση μέσω deep-link, η χρήση, η αντιγραφή, η παρακολούθηση (π.χ. μέσω spider, scrape), η εμφάνιση, η λήψη, ή αναπαραγωγή οποιουδήποτε περιεχομένου ή πληροφορίας, λογισμικού, προϊόντων ή υπηρεσιών που είναι διαθέσιμες στο λογισμικό μας, για οποιαδήποτε εμπορική ή ανταγωνιστική δραστηριότητα ή σκοπό.

Χρεώσεις

Οι υπηρεσίες μας στους πελάτες είναι δωρεάν. Σε αντίθεση με πολλά άλλα μέρη, εμείς δεν θα σας χρεώνουμε για τις υπηρεσίες μας ούτε θα προσθέτουμε άλλα επιπρόσθετα τέλη για την κράτησή σας. Δεν θα σας χρεώνουμε, αφού εσείς θα πληρώνετε απευθείας τον ελεύθερο επαγγελματία για την υπηρεσία. Αν επιλέξετε να πληρώσετε μέσω πιστωτικής κάρτας, η EduTailors θα σας χρεώσει για την υπηρεσία τεχνολογίας που θα σας παράσχει ο ελεύθερος επαγγελματίας για λογαριασμό του ελεύθερου επαγγελματία. Συμφωνείτε ότι θα πληρώσετε όλες τις υπηρεσίες τεχνολογίας που αγοράζετε από τον ελεύθερο επαγγελματία, και ότι η EduTailors μπορεί να χρεώσει τον λογαριασμό της πιστωτικής κάρτας που εσείς παρείχατε κατά την εγγραφή σας στην EduTailors, συμπεριλαμβανομένων των φόρων και όψιμων τελών, όπως ισχύουν, που είναι πληρωτέα από ή σχετικά με τον λογαριασμό σας. Είστε υπεύθυνος για την έγκυρη πληρωμή όλων των τελών και για την παροχή σε εμάς ενός σε ισχύ λογαριασμού πιστωτικής κάρτας για πληρωμή όλων των τελών για όλες τις φορές. Κάθε πληρωμή που πραγματοποιείτε δεν επιστρέφεται.

Η EduTailors χρησιμοποιεί ένα τρίτο μέρος που εκτελεί την πληρωμή (ο «Εκτελών την πληρωμή»), ώστε να συνδέσει τον λογαριασμό της πιστωτικής σας κάρτας με την εφαρμογή μας και τις υπηρεσίες μας. Η διαδικασία των πληρωμών ή πιστώσεων, όπως ισχύουν, αναφορικά με τη χρήση του λογισμικού θα υπόκειται στους όρους, προϋποθέσεις και τήρηση απορρήτου του εκτελούντος την πληρωμή και του εκδότη της πιστωτικής σας κάρτας επιπροσθέτως των παρόντων όρων. Η EduTailors δεν είναι υπεύθυνη για λάθη που γίνονται από τον εκτελούντα την πληρωμή. Όσον αφορά τη χρήση του λογισμικού, εμείς θα λαμβάνουμε τις σχετικές λεπτομέρειες συναλλαγής, τις οποίες θα χρησιμοποιούμε αποκλειστικά σύμφωνα με τους όρους δήλωσης απορρήτου και cookie.

EduTailors τέλη

Οι πελάτες καταβάλλουν στην EduTailors αμοιβή για την επεξεργασία και τη διαχείριση των πληρωμών που σχετίζονται με τις αμοιβές ελεύθερων επαγγελματιών που καταβάλλουν στους ελεύθερους επαγγελματίες που απασχολούνται μέσω της ιστοσελίδας, όπως περιγράφεται στη συμφωνία αμοιβής και κάθε συμφωνία εξουσιοδότησης.

Δωρεάν

Η εγγραφή στην υπηρεσία μας προς τους χρήστες είναι δωρεάν. Η EduTailors χρησιμοποιεί έναν επεξεργαστή πληρωμής τρίτου μέρους (τον «Επεξεργαστή Πληρωμών»), για να συνδέσει τον λογαριασμό της πιστωτικής σας κάρτας με την εφαρμογή και την υπηρεσία μας. Η επεξεργασία των πληρωμών ή των πιστώσεων, ανάλογα με την περίπτωση, σε σχέση με τη χρήση του Λογισμικού θα υπόκειται στους όρους, τις προϋποθέσεις και τις πολιτικές απορρήτου του Επεξεργαστή Πληρωμών και του εκδότη της πιστωτικής σας κάρτας πέραν αυτών των όρων. Η EduTailors δεν είναι υπεύθυνη για τυχόν λάθη του Επεξεργαστή Πληρωμών. Σε σχέση με τη χρήση του Λογισμικού, θα λάβουμε ορισμένες λεπτομέρειες σχετικά με τις συναλλαγές, τις οποίες θα χρησιμοποιήσουμε αποκλειστικά σύμφωνα με την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων και την ανακοίνωση Cookies.

ΦΠΑ και άλλοι φόροι

Η EduTailors ενδεχομένως να απαιτείται από το εφαρμοστέο δίκαιο να εισπράττει φόρους ή εισφορές, συμπεριλαμβανομένων, άνευ περιορισμών, παρακρατήσεις φόρου εισοδήματος ή ΦΠΑ (ενώ ορισμένες χώρες μπορούν να αναφέρουν τον ΦΠΑ με άλλους όρους, π.χ. GST, θα αναφέρουμε μόνο ΦΠΑ, GST και οποιουσδήποτε τοπικούς φόρους πωλήσεων, συλλογικά ως («ΦΠΑ») στη δικαιοδοσία του ελεύθερου επαγγελματία (οι «φόροι»). Σε τέτοιες περιπτώσεις, οποιαδήποτε ποσά που η EduTailors είναι υποχρεωμένη να συλλέγει ή να παρακρατεί για την πληρωμή αυτών των φόρων θα συλλέγονται επιπροσθέτως των τελών που οφείλονται στην EduTailors, σύμφωνα με τους όρους παροχής υπηρεσιών.

Πληρωμές πελατών για συμβάσεις παροχής υπηρεσιών

Η EduTailors προσφέρει 3 διαφορετικούς τύπους μαθημάτων:

 • Εφάπαξ
 • Επαναλαμβανόμενα
 • Επαναλαμβανόμενα (ομάδα)

Για τους πρώτους 2 τύπους εισάγεται η μέθοδος πληρωμής πριν από το μάθημα και η πληρωμή γίνεται στο τέλος κάθε μαθήματος. Για τον τελευταίο τύπο μαθήματος η πληρωμή γίνεται προκαταβολικά για το σύνολο του ποσού.

Ο Πελάτης αναγνωρίζει και συμφωνεί ότι για αμφότερες τις απλές και επαναλαμβανόμενες συμβάσεις η αποτυχία απόρριψης ή αμφισβήτησης ενός ωριαίου τιμολογίου ή αίτησης πληρωμής είναι μια εξουσιοδότηση και μια εντολή για την απελευθέρωση των πληρωμών. Όταν ο πελάτης εξουσιοδοτεί την πληρωμή των αμοιβών ελεύθερου επαγγελματία για ένα εφάπαξ συμβόλαιο στο site, ο πελάτης εξουσιοδοτεί αυτοδικαίως και αμετάκλητα και δίνει εντολή στην EduTailors να χρεώνει τον τρόπο πληρωμής του πελάτη για τις αμοιβές ελεύθερων επαγγελματιών.

Τρόποι Πληρωμής

Για να χρησιμοποιήσει την ιστοσελίδα και την υπηρεσία μας ο Πελάτης, πρέπει να καθορίσει έναν έγκυρο τρόπο πληρωμής

Ο πελάτης εξουσιοδοτεί την EduTailors να δοκιμάσει την έγκριση των πιστωτικών ή χρεωστικών καρτών που παρέχει και να αποθηκεύσει τα στοιχεία, για να πληρώσει τον ελεύθερο επαγγελματία

Δύναται να χρησιμοποιήσουμε τρίτη εταιρεία, για να πραγματοποιήσει τον παραπάνω έλεγχο. Ο πελάτης, δίνοντας μας την κάρτα του ή τον λογαριασμό του, μας πιστοποιεί ότι:

 • Είναι εξουσιοδοτημένος να κάνει τέτοιες πράξεις
 • Είναι εξουσιοδοτημένος να παρέχει τέτοια πληροφορί
 • Aν εργάζεται ή συνεργάζεται με έναν οργανισμό, είναι εξουσιοδοτημένος να παράσχει τέτοια πληροφορία και να κάνει την ανάλογη πληρωμή
 • Υπάρχουν τα ανάλογα χρηματικά διαθέσιμα, για να γίνει η πράξη
 • Θα αποζημιώσει την EduTailors και θα είναι υπόλογος να τακτοποιήσει την οφειλή του, αν υπάρξει το παραμικρό θέμα.

H EduTailors δεν είναι υπόλογη στον χρήστη (πελάτη), αν δεν ολοκληρωθεί η διαδικασία πληρωμής ή τεθεί όριο από τον τραπεζικό φορέα που είναι συνδεδεμένος με τον τρόπο πληρωμής.

Ευρώ και μετατροπή νομίσματος

Η EduTailors λειτουργεί με βασικό νόμισμα το ευρώ. Η EduTailors δύναται να δείχνει την τρέχουσα ισοτιμία στην τιμή της συναλλαγής, όταν γίνεται η πράξη. H ισοτιμία αλλάζει καθημερινά με βάση τις αγορές συναλλάγματος. Ως εταιρεία ίσως έχει τη δυνατότητα να λάβει διαφορετική ισοτιμία από αυτή που έχουν οι affiliates του site. Υπάρχει πάντα κίνδυνος για αλλαγή της τρέχουσας ισοτιμίας κατά τη διάρκεια πληρωμών με επιταγές, wire transfer κλπ. Αν οι συνεργάτες της EduTailors (χρήστες και ελεύθεροι επαγγελματίες) δεν δέχονται τη μετατροπή του ευρώ στο τοπικό τους νόμισμα, τότε η EduTailors θα προβεί σε μονομερή μετατροπή με βάση την τρέχουσα ισοτιμία.

Απόρρητο

Η EduTailors χρησιμοποιεί υψηλά ηθικά πρότυπα και σέβεται την προστασία του απορρήτου σας. Εκτός από τις γνωστοποιήσεις που απαιτούνται από τον νόμο σε οποιαδήποτε σχετική δικαιοδοσία, δεν θα αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε τρίτους χωρίς τη συγκατάθεσή σας. Ωστόσο, διατηρούμε το δικαίωμα να αποκαλύψουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες σε συνεργαζόμενες (του ομίλου) εταιρείες μας (εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης), συμπεριλαμβανομένων και των εργαζομένων στην εταιρεία μας και στις συνεργαζόμενες (του ομίλου) εταιρείες μας, και σε αξιόπιστους πράκτορες και εκπροσώπους μας, οι οποίοι έχουν πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες με την άδειά μας και που χρειάζεται να γνωρίζουν ή να έχουν πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες, για να εκτελέσουν τις υπηρεσίες μας [συμπεριλαμβανομένης της εξυπηρέτησης πελατών και της εσωτερικής (έλεγχος/συμμόρφωση) έρευνας] προς εσάς και προς όφελός σας. Παρακαλούμε δείτε στη δήλωση απορρήτου μας περισσότερες πληροφορίες.

Εγγραφή και χρήση του λογισμικού

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την EduTailors μόνο εάν έχετε εγγραφεί. Μόνο τα άτομα που έχουν νόμιμο δικαίωμα μπορούν να εγγραφούν στην EduTailors. Αν διαμένετε εντός δικαιοδοσίας, η οποία περιορίζει τη χρήση των υπηρεσιών EduTailors λόγω της ηλικίας, ή περιορίζει την ικανότητα σύναψης συμφωνίας λόγω ηλικίας, θα πρέπει να συμμορφώνεστε με τα όρια ηλικίας και δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε το λογισμικό και την υπηρεσία EduTailors. Αν δεν έχετε νόμιμο δικαίωμα και/ή ο λογαριασμός σας έχει ανασταλεί ή ακυρωθεί, προσωρινά ή μόνιμα, δεν μπορείτε να εγγραφείτε.

Θα πρέπει να συμπληρώσετε τη φόρμα εγγραφής που διατίθεται με το λογισμικό μας, αν ενδιαφέρεστε να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες μας ως πελάτης ή ως ελεύθερος επαγγελματίας. Οι φόρμες και αιτήσεις για τους πελάτες είναι διαφορετικές από αυτές των ελεύθερων επαγγελματιών. Με την εγγραφή σας στην EduTailors, συμφωνείτε:

 • Να παρέχετε αληθείς, ακριβείς, πλήρεις και ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με τον εαυτό σας στη φόρμα εγγραφής και να τις ενημερώνετε, όποτε είναι αναγκαίο. Η EduTailors δεν είναι υποχρεωμένη να παρακολουθεί ή να ελέγχει την ακρίβεια των πληροφοριών που παρέχονται από εσάς. Αν οποιεσδήποτε πληροφορίες που παρέχονται από εσάς δεν είναι σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές ή αν η EduTailors έχει βάσιμους λόγους να υποπτεύεται ότι οι πληροφορίες αυτές δεν συμφωνούν, η EduTailors έχει δικαίωμα να αρνηθεί την εγγραφή σας, είτε ως πελάτη είτε ως ελεύθερου επαγγελματία, και να αναστείλει ή να τερματίσει άμεσα, χωρίς ανακοινωση, την καταχώριση του λογαριασμού σας και να αρνηθεί οποιαδήποτε και κάθε χρήση, παρούσα ή μελλοντική, των EduTailors υπηρεσιών που απαιτούν εγγραφή. Σε αυτή την περίπτωση, δεν θα δικαιούστε οποιαδήποτε αποζημίωση για την άρνηση, αναστολή ή ακύρωση της εγγραφής σας
 • Ότι δεν θα χρησιμοποιήσετε την EduTailors για οποιονδήποτε παράνομο σκοπό· με οποιονδήποτε τρόπο που διακόπτει, βλάπτει, μειώνει ή καθιστά λιγότερο αποτελεσματική την EduTailors, για να μεταφέρετε αρχεία που περιέχουν ιούς, trojans ή άλλα επιβλαβή προγράμματα· για να έχετε πρόσβαση ή να επιχειρήσετε να αποκτήσετε πρόσβαση στους λογαριασμούς άλλων χρηστών, να διεισδύσετε ή να προσπαθήσετε να διαπεράσετε τυχόν μέτρα ασφαλείας· για τη διάδοση οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι δυσφημιστικό, άσεμνο ή ενοχλητικό, απειλητικό ή καταχρηστικό για κάποιο άτομο ή κάποια ομάδα ατόμων, με βάση τη θρησκεία, το φύλο, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, τη φυλή, την εθνικότητα, την ηλικία ή την αναπηρία ή οτιδήποτε παρόμοιο· να διαφημίσετε ή να προωθήσετε προϊόντα ή υπηρεσίες δικές σας ή τρίτων
 • Να απέχετε από το να κάνετε οτιδήποτε εύλογα πιστεύουμε ότι μπορεί να είναι ανυπόληπτο ή ικανό να βλάψει τη φήμη μας, και αναγνωρίζετε ότι έχουμε περιορισμένο έλεγχο πάνω στη φύση και το περιεχόμενο των πληροφοριών και των συνομιλιών οι οποίες αποστέλλονται ή λαμβάνονται από εσάς ή από άλλους χρήστες της EduTailors. Παρότι διατηρούμε το δικαίωμα να το πράξουμε, δεν ελέγχουμε τέτοιου είδους περιεχόμενο στο πλαίσιο της συνηθισμένης εταιρικής πρακτικής και δεν είμαστε υπεύθυνοι για οποιοδήποτε τέτοιο περιεχόμενο. Αν επιθυμείτε να διαμαρτυρηθείτε σχετικά με κάποιον άλλο χρήστη, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της εφαρμογής ή της ιστοσελίδας
 • Να συμμορφώνεστε με όλους τους ισχύοντες νόμους του κράτους, της χώρας, της πολιτείας και της πόλης στην οποία είστε παρόντες κατά τη χρήση του λογισμικού ή της υπηρεσίας της EduTailors
 • Να καταβάλετε ολόκληρο το ποσό στους ελεύθερους επαγγελματίες που σας συστήθηκαν μέσω της EduTailors για τις υπηρεσίες που σας προσφέρθηκαν από τον συγκεκριμένο ελεύθερο επαγγελματία
 • Να αντιμετωπίζετε τους ελεύθερους επαγγελματίες που σας συστήθηκαν μέσω EduTailors με σεβασμό και να μην προκαλέσετε οποιαδήποτε βλάβη σε αυτούς
 • Να μας αποζημιώσετε και να μας υπερασπιστείτε πλήρως από τυχόν αξιώσεις ή νομικές διαδικασίες εναντίον μας από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, ως αποτέλεσμα της παραβίασης από μέρους σας της παρούσας Σύμβασης, ότι το ψευδώνυμο ή η ηλεκτρονική διεύθυνση (π.χ. xxx@yahoo.com) που χρησιμοποιείτε, για να εγγραφείτε στο λογισμικό δεν μοιάζουν με την επωνυμία της εταιρείας EduTailors. Επίσης, ψευδώνυμα που θεωρούνται προσβλητικά μπορούν να διαγραφούν, όπως επίσης αν περιέχουν διεύθυνση ιστοσελίδας ή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ότι δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία ή το λογισμικό EduTailors, για να προκαλέσετε ενόχληση, αναστάτωση ή ταλαιπωρία, ότι η πρόσβαση και η χρήση της υπηρεσίας EduTailors μέσω κινητών συσκευών, ή μέσω της χρήσης ορισμένων λειτουργιών του κινητού, μπορεί να συνεπάγεται την καταβολή τέλους από τον πάροχο ή τον φορέα των υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας τον οποίο χρησιμοποιείτε («Πάροχος») και είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την καταβολή των εν λόγω τελών, ότι θα πρέπει να ενημερώνετε την κατάσταση σας (ελεύθερο ή μισθωμένο) στην ενεργή εφαρμογή ανά πάσα στιγμή, έτσι ώστε οι πιθανοί πελάτες που συμμετέχουν στην EduTailors να μπορούν να εντοπίσουν πάντα την τρέχουσα κατάστασή σας.

Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη διατήρηση του απορρήτου του κωδικού πρόσβασης που έχει επιλεγεί από εσάς κατά την εγγραφή σας στην EduTailors. Η EduTailors δεν είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε βλάβη που προκύπτει από την αποκάλυψη του κωδικού πρόσβασης από εσάς σε τρίτους ή από τη χρήση του κωδικού πρόσβασής σας από έναν τρίτο, για να αποκτήσει πρόσβαση στον λογαριασμό σας. Σε περίπτωση οποιασδήποτε μη εξουσιοδοτημένης χρήσης του λογαριασμού σας, θα πρέπει να ενημερώσετε αμέσως την EduTailors στο support@edutailors.com.

Ο χρήστης μπορεί να αλλάξει ανά πάσα στιγμή τα στοιχεία εγγραφής του, σύμφωνα με τη Δήλωση Απορρήτου μας.

Όταν επικοινωνήσετε με ελεύθερο επαγγελματία και ζητήσετε την παροχή υπηρεσιών, πρέπει να περιμένετε απάντηση από τον ελεύθερο επαγγελματία, ο οποίος μπορεί να αποδεχτεί ή να απορρίψει την παροχή υπηρεσιών. Αν ο ελεύθερος επαγγελματίας αποδεχτεί την εντολή σας και εσείς θέλετε να την ακυρώσετε για οποιονδήποτε λόγο, θα πρέπει να ακυρώσετε με ειδική ενέργεια μέσω του λογισμικού. Οι χρήστες αναγνωρίζουν ότι η EduTailors δεν ευθύνεται για τυχόν καθυστερήσεις, ματαιώσεις, αδυναμία παροχής υπηρεσιών μεταξύ του πελάτη και του ελεύθερου επαγγελματία, ούτε για οποιαδήποτε καθυστέρηση ή αποτυχία στην παροχή των υπηρεσιών, ή υπηρεσιών EduTailors.

Απαγορευμένες Χρήσεις

Εκτός αν δηλώνεται ρητά, χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση της EduTailors συμφωνείτε ότι δεν θα:

 • Χρησιμοποιήσετε, τροποποιήσετε ή ενσωματώσετε σε άλλο λογισμικό, ή δημιουργήσετε ένα παράγωγο έργο από οποιοδήποτε μέρος του λογισμικού
 • Πωλήσετε, δώσετε αδειοδότηση (ή υπο-αδειοδότηση), μισθώσετε, εκχωρήσετε, μεταβιβάσετε, ενεχυριάσετε ή μοιράσετε τα δικαιώματά σας βάσει της παρούσας Σύμβασης με ή σε οποιονδήποτε άλλο
 • Αντιγράψετε, διανέμετε ή αναπαράγετε την εφαρμογή προς όφελος τρίτων
 • Αποκαλύψετε τα αποτελέσματα οποιασδήποτε συγκριτικής αξιολόγησης της εφαρμογής, ή χρησιμοποιήσετε για δικές σας ανταγωνιστικές δραστηριότητες ανάπτυξης λογισμικού ή/και
 • Τροποποιήσετε, αποσυναρμολογήσετε, αποσυνθέσετε, ανασυνθέσετε, αναθεωρήσετε ή βελτιώσετε το λογισμικό ή προσπαθήσετε να ανακαλύψετε τον πηγαίο κώδικα του λογισμικού

Βαθμολογία και σχόλια πελατών

Συμφωνείτε ότι οι πελάτες που μεταφέρονται από εσάς μπορούν να αξιολογήσουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες σας (εσάς και τον εξοπλισμό). Κατά αυτόν τον τρόπο, οι πελάτες οφείλουν να είναι αντικειμενικοί στην αξιολόγησή τους. Το ολοκληρωμένο σχόλιο του πελάτη μπορεί να:

 • Αναρτηθεί στη σχετική σελίδα του λογισμικού μας με τις πληροφορίες του ελεύθερου επαγγελματία με μοναδικό σκοπό την ενημέρωση των (μελλοντικών) πελατών για τη γνώμη του πελάτη σχετικά με την υπηρεσία (επίπεδο) και την ποιότητα του ελεύθερου επαγγελματία και
 • (στο σύνολο ή εν μέρει) να χρησιμοποιηθεί και να διατεθεί από την EduTailors κατά την κρίση της (π.χ. για την εμπορία, την προώθηση ή τη βελτίωση των υπηρεσιών μας) στο λογισμικό μας ή σε πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ενημερωτικά δελτία, ειδικές προσφορές, εφαρμογές ή άλλα κανάλια που ανήκουν, φιλοξενούνται, χρησιμοποιούνται ή ελέγχονται από την EduTailors

Διατηρούμε το δικαίωμα να προσαρμόσουμε, να αρνηθούμε ή να αφαιρέσουμε σχόλια κατά τη διακριτική μας ευχέρεια. Η φόρμα αξιολόγησης των πελατών θα πρέπει να θεωρείται ως έρευνα και δεν περιλαμβάνει (περαιτέρω εμπορικές) προσφορές, προσκλήσεις ή οποιαδήποτε κίνητρα.

Αποποίηση ευθύνης

Με τη συμμετοχή σε αυτή τη Σύμβαση και τη χρήση του λογισμικού της υπηρεσίας EduTailors, στον βαθμό που επιτρέπεται από τον νόμο, συμφωνείτε ότι θα υπερασπιστείτε, θα αποζημιώσετε την εταιρεία και θα διατηρήσετε τους δικαιοπάροχούς της και τους μητρικούς οργανισμούς κάθε τέτοιου μέρους, τις θυγατρικές, τις συνεργαζόμενες εταιρείες, τους διανομείς, τους συνεργαζόμενους (διανομείς) εταίρους, τους μετόχους, τα στελέχη, τους διευθυντές, τους υπαλλήλους, τους εκπροσώπους, τα μέλη, τους δικηγόρους, τους δικαιοδόχους, τους πράκτορες, ή άλλους που εμπλέκονται στη δημιουργία, τη χορηγία, την προώθηση, ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης του λογισμικού, αβλαβείς από και ενάντια σε οποιεσδήποτε και όλες τις αξιώσεις, τα έξοδα, τις ζημιές, απώλειες, υποχρεώσεις και δαπάνες (συμπεριλαμβανομένων αμοιβών και εξόδων δικηγόρων) που προκύπτουν από ή σε σχέση με:

 • Οποιαδήποτε ποινική, ειδική, έμμεση ή επακόλουθη ζημιά ή απώλεια, οποιαδήποτε απώλεια παραγωγής, απώλεια κέρδους, απώλεια εσόδων, απώλεια συμβολαίου, απώλεια ή ζημία στην πελατεία ή τη φήμη, απώλεια αποζημίωσης
 • Οποιαδήποτε ανακρίβεια σχετικά με τις (περιγραφικές) πληροφορίες (συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών δεδομένων, των σχολίων και των αξιoλογήσεων) των χρηστών που διατίθενται με το λογισμικό μας
 • Τις υπηρεσίες που παρέχονται από τον ελεύθερο επαγγελματία
 • Οποιεσδήποτε (άμεσες, έμμεσες, επακόλουθες ή ποινικές) βλάβες, απώλειες ή έξοδα που υποστήκατε, που πραγματοποιήθηκαν ή που καταβλήθηκαν από εσάς (συμπεριλαμβανομένων αμοιβών και εξόδων δικηγόρων) σύμφωνα με, που προκύπτουν από ή σε σχέση με τη χρήση, την αδυναμία χρήσης, ή την καθυστέρηση, ή ιό του λογισμικού μας και/ή του διακομιστή που φιλοξενείται το λογισμικό ή
 • Κάθε (προσωπικό) τραυματισμό, θάνατο, καταστροφή ιδιωτικής περιουσίας ή άλλες (άμεσες, έμμεσες ειδικές, επακόλουθες ή ποινικές) φθορές, απώλειες ή έξοδα που υποστήκατε, που προκύπτουν, ή που καταβάλλονται από εσάς, που οφείλονται είτε σε (νομικές) πράξεις, σφάλματα, παραβιάσεις, (σοβαρή) αμέλεια, δόλο, παραλείψεις, μη εκτέλεση, διαστρέβλωση, αδικοπραξία, από ή (στο σύνολο ή εν μέρει) που οφείλεται στον χρήστη (τους υπαλλήλους, διευθυντές, τα στελέχη, τους πράκτορες, αντιπροσώπους ή τις συνεργαζόμενες εταιρείες) (συμπεριλαμβανομένων αμοιβών ή εξόδων δικηγόρων), συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε (μερικής) ακύρωσης, διπλοκράτησης, απεργίας, ανωτέρας βίας ή οποιουδήποτε άλλου συμβάντος πέρα από τον έλεγχό μας
 • Οποιαδήποτε πληροφορία σε αυτό το λογισμικό που μερικές φορές συνδέεται με εξωτερικούς δικτυακούς τόπους στους οποίους οι υπηρεσίες μας δεν έχουν κανέναν έλεγχο και για τους οποίους δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη
 • Οποιαδήποτε παραβίαση χρήστη ή παραβίαση οποιουδήποτε όρου της παρούσας Σύμβασης ή οποιασδήποτε εφαρμοστέας νομοθεσίας ή κανονισμού, είτε αναφέρονται είτε όχι στο παρόν

Περιορισμός ευθύνης

H EduTailors δεν θα θεωρηθεί υπεύθυνη και συμφωνείτε να μη μας θεωρήσετε υπεύθυνους για τυχόν ζημίες (οικονομικές και υλικές), φθορές που θα προκύψουν από τους όρους χρήσης. O περιορισμός ευθύνης εκτείνεται και δεν περιορίζεται στα εξής:

 • την ικανότητά σας ή την αδυναμία σας να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα μας και τις υπηρεσίες μας
 • Ιούς ή άλλο κακόβουλο λογισμικό που θα λάβετε από τη χρήση του λογισμικού μας
 • Ζημία στον ΗΥ σας και τα εξαρτήματα που θα προκύψουν από τη χρήση του λογισμικού μας
 • Το να βασίζεστε σε δείκτες της ιστοσελόδας, στην ποιότητα και εγκυρότητα των προφίλ και αξιολογήσεων
 • Το υλικό που παρέχουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες και δεν είναι πιστοποιημένο από εμάς

Επιπρόσθετα και σε καμία περίπτωση τόσο η EduTailors, όσο και οι σχετιζόμενοι με μας οργανισμοί δεν θα είναι υπεύθυνοι για δικαστικά έξοδα, άμεσες και έμμεσες ζημίες που ενδέχεται να προκύψουν από τη χρήση του λογισμικού μας και των δικών τους λογισμικών. Το παραπάνω περιλαμβάνει και την αμέλεια. Μερικές πολιτείες των ΗΠΑ δεν επιτρέπουν τέτοιους περιορισμούς ευθύνης, οπότε είναι σημαντικός ο τόπος στον οποίο διαμένετε.

Λήξη

Η EduTailors μπορεί να κοινοποιήσει, να αναστείλει ή να τερματίσει, προσωρινά ή μόνιμα, τον λογαριασμό του χρήστη, ανά πάσα στιγμή και να λάβει τα κατάλληλα νομικά μέτρα αν:

 • Ο χρήστης παραβιάζει οποιαδήποτε από τις εγγυήσεις και τις υποχρεώσεις που περιέχονται στην παρούσα συμφωνία ή οποιαδήποτε από τις πολιτικές και τους κανόνες που είναι προσκείμενες σε αυτή
 • Ο χρήστης ακυρώνει μεγαλύτερο αριθμό μαθημάτων από αυτών που ορίζουμε ως επιτρεπτό
 • Ο χρήστης χρησιμοποιεί δόλιες πρακτικές ή δόλιες πράξεις, ή
 • Η EduTailors αντιλαμβάνεται, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, ότι οι δραστηριότητες και οι συμπεριφορές του χρήστη έχουν προκαλέσει ή μπορεί να προκαλέσουν κάποια βλάβη σε τρίτους ή στην EduTailors. Ο χρήστης δεν δικαιούται οποιαδήποτε αποζημίωση για την ακύρωση ή την αναστολή του λογαριασμού του στο λογισμικό μας

Η EduTailors μπορεί κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, για οποιονδήποτε ή χωρίς λόγο και ανά πάσα στιγμή να τροποποιήσει ή/και να διακόψει την παροχή υπηρεσιών της, με ή χωρίς προειδοποίηση. Η EduTailors δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια που προκαλείται από μια τέτοια τροποποίηση/τερματισμό της υπηρεσίας EduTailors. Δεν έχετε καμία υποχρέωση να χρησιμοποιείτε την υπηρεσία EduTailors και μπορείτε απλά να επιλέξετε να σταματήσετε να τη χρησιμοποιείτε ανά πάσα στιγμή.

Κώδικας δεοντολογίας

Για την αποφυγή αμφιβολιών, η ακύρωση του λογαριασμού σας δεν σας απαλλάσσει από τις υποχρεώσεις σας όσον αφορά την περίοδο αποκλειστικότητας που ορίζεται. Οι χρήστες και οι ελεύθεροι επαγγελματίες μπορούν να αναπρογραμματίσουν ή να ακυρώσουν τα μαθήματα 12 ώρες νωρίτερα. Οποιαδήποτε αναδιάρθρωση που λαμβάνει χώρα σε ένα μικρότερο χρονικό πλαίσιο συνιστά παραβίαση.

Πνευματική ιδιοκτησία

Οποιοδήποτε και ολόκληρο το περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένων αλλά όχι περιορισμένων των εμπορικών σημάτων, λογοτύπων, συμβόλων, ονομάτων ιστοτόπων, βιομηχανικών σχεδίων, εικόνων, φωτογραφιών, εικόνων φόντου, εικονιδίων, εργαλείων πλοήγησης, κειμένων μεταξύ άλλων, του παρόντος λογισμικού ή σχετικών προϊόντων και αγαθών που εμφανίζονται στο λογισμικό, προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και ανήκουν στην EduTailors ή σε τρίτα μέρη εξουσιοδοτημένα από την EduTailors για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων σχετικά με το λογισμικό. Ο χρήστης συμφωνεί να σεβαστεί τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της EduTailors και άλλων και γνωρίζει ότι η πνευματική ιδιοκτησία σε αυτό το λογισμικό δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με οποιονδήποτε τρόπο και σε οποιοδήποτε μέσο, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια των ιδιοκτητών τους.

Η EduTailors δεν είναι υπεύθυνη για ζημιές που προκλήθηκαν από έναν χρήστη ο οποίος έχει αντιγράψει, μεταφέρει, διανείμει, ή οτιδήποτε παρόμοιο, προστατευμένο περιεχόμενο που χρησιμοποιείται σε αυτό το λογισμικό, παραβιάζοντας δικαιώματα τρίτων.

Η εταιρεία χορηγεί ένα μη αποκλειστικό, μη μεταβιβάσιμο δικαίωμα να χρησιμοποιείτε το λογισμικό και την EduTailors υπηρεσία, αποκλειστικά και μόνο για δική σας προσωπική, μη εμπορική χρήση, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας σύμβασης. Όλα τα δικαιώματα που δεν χορηγούνται ρητώς σε εσάς αποτελούν ιδιοκτησία της εταιρείας και των δικαιοδόχων της.

Οι διενέξεις μεταξύ των χρηστών

Για διαφορές που προκύπτουν μεταξύ των Πελατών και των Ελεύθερων επαγγελματιών, συμφωνείτε να τηρείτε τη διαδικασία διαφωνίας που εξηγείται στους Όρους Παροχής Υπηρεσιών μας. Εάν η διαδικασία επίλυσης διαφορών δεν επιλύσει τη διαφορά σας, μπορείτε να διεκπεραιώσετε τη διαφορά σας ανεξάρτητα, αλλά αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι η EduTailors δεν υποχρεούται και δεν θα υποχρεούται να παρέχει οποιαδήποτε βοήθεια διαφωνίας πέραν των όσων προβλέπονται στους Όρους Παροχής Υπηρεσιών. Εάν ο Ελεύθερος επαγγελματίας ή ο Πελάτης σκοπεύει να λάβει εντολή από οποιονδήποτε διαιτητή ή οποιοδήποτε δικαστήριο που θα μπορούσε να κατευθύνει την EduTailors ή τους Συνεργάτες μας να λάβουν δράση ή να αποφύγουν να προβούν σε οποιαδήποτε ενέργεια σε σχέση με έναν Λογαριασμό Escrow, το εν λόγω μέρος θα:

 • συμπεριλάβει σε οποιαδήποτε τέτοια εντολή έναν όρο ως προϋπόθεση μιας υποχρέωσης που επηρεάζει την EduTailors ή
 • να μας προειδοποιήσει τουλάχιστον 20 εργάσιμες ημέρες, πριν την ακροαματική διαδικασία.

Συντήρηση και υποστήριξη

Η EduTailors δεν έχει καμία υποχρέωση να παράσχει υποστήριξη, συντήρηση, αναβαθμίσεις, μετατροπές, ή νέες εκδόσεις στο πλαίσιο της παρούσας Σύμβασης. Ωστόσο, η EduTailors μπορεί ανά διαστήματα να κυκλοφορήσει αναβαθμισμένες εκδόσεις της εφαρμογής, και μπορεί αυτόματα να αναβαθμίσει την ηλεκτρονική έκδοση της εφαρμογής που χρησιμοποιείτε στο κινητό τηλέφωνο ή τον υπολογιστή σας. Συναινείτε σε τέτοια αυτόματη αναβάθμιση και συμφωνείτε ότι οι όροι αυτής της συμφωνίας θα ισχύουν για κάθε τέτοια αναβάθμιση.

Εκχώρηση

Αυτή η Σύμβαση δεν μπορεί να εκχωρηθεί από εσάς, χωρίς την προηγούμενη γραπτή έγκριση της εταιρείας, αλλά μπορεί να ανατεθεί χωρίς τη συγκατάθεσή σας από την εταιρεία σε:

 • μητρική ή θυγατρική εταιρεία
 • αγοραστή ενεργητικού ή
 • διάδοχο από συγχώνευση

Οποιαδήποτε απόπειρα εκχώρησης κατά παράβαση του παρόντος άρθρου είναι άκυρη.

Διάφορα

Αυτοί οι όροι και οι προϋποθέσεις αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ του χρήστη και της EduTailors σε σχέση με το αντικείμενό της, αντικαθιστώντας οποιοδήποτε και όλα τα μέσα, τις συμφωνίες, τα γράμματα και/ή τις συμβάσεις, προφορικές ή γραπτές συμφωνίες μεταξύ των μερών σε σχέση με το θέμα που περιγράφεται στο παρόν πριν από την ημερομηνία της εγγραφής σας ως χρήστη.

Τίποτα στους όρους και τις προϋποθέσεις δεν θα αποτελέσει συνεταιρισμό, σχέση αντιπροσωπείας, σχέση franchise, ή σύμβαση εργασίας μεταξύ των μερών.

Αν οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων όρων και προϋποθέσεων είναι ή καθίσταται άκυρη, μη εφαρμοστέα ή μη δεσμευτική, εξακολουθείτε να δεσμεύεστε από όλες τις άλλες διατάξεις του παρόντος. Σε μια τέτοια περίπτωση, μία μη έγκυρη διάταξη θα πρέπει παρόλα αυτά να εφαρμόζεται στον μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, και συμφωνείτε τουλάχιστον στο να δεχτείτε μία διάταξη με παρόμοια ισχύ με την άκυρη, λαμβάνοντας υπόψη το περιεχόμενο και τον σκοπό αυτών των όρων και των προϋποθέσεων.

Η αδυναμία της EduTailors, κατά παραγγελία, να εκτελέσει οποιαδήποτε διάταξη της παρούσας Σύμβασης δεν θα επηρεάσει καθ’ οιονδήποτε τρόπο το δικαίωμα της EduTailors να πράξει μια τέτοια διάταξη στη συνέχεια.

Θα κάνουμε το καλύτερο, ώστε να λύσουμε οποιαδήποτε διαφορά σχετικά με αυτή τη Σύμβαση. Αν επιθυμείτε να λάβετε δικαστικά μέτρα εναντίον μας, θα πρέπει να το πράξετε στις ΗΠΑ. Οι παρόντες όροι χρήσης διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους των ΗΠΑ.

Η αρχική αγγλικής έκδοση αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων μπορεί να έχει μεταφραστεί σε άλλες γλώσσες. Η μεταφρασμένη έκδοση αποτελεί ιδιοκτησία και μετάφραση και δεν μπορείτε να αντλήσετε δικαιώματα από τη μεταφρασμένη έκδοση. Σε περίπτωση διαφωνίας σχετικά με το περιεχόμενο ή την ερμηνεία αυτών των όρων και προϋποθέσεων ή ανακολουθίας ή ασυμφωνίας μεταξύ της αγγλικήςς έκδοσης και οποιασδήποτε έκδοσης άλλης γλώσσας των παρόντων όρων και προϋποθέσεων, η έκδοση της αγγλικήςς γλώσσας στον βαθμό που επιτρέπεται από τον νόμο, εφαρμόζεται, υπερισχύει και είναι οριστική. Η αγγλικής έκδοση είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα μας (επιλέγοντας την αγγλικής γλώσσα) ή θα σας αποσταλεί, μετά από γραπτή αίτησή σας.

Πώς γνωστοποιούμε προσωπικές πληροφορίες με ελεύθερους επαγγελματίες

Όπως γνωρίζετε, οι υπηρεσίες της EduTailors έχουν σχεδιαστεί, για να συνδέουν τους ελεύθερους επαγγελματίες των μαθημάτων με εσάς, που αναζητάτε ελεύθερους επαγγελματίες. Για να επεξεργαστείτε τις κρατήσεις σας, θα πρέπει να μοιραστείτε τις geo-πληροφορίες θέσης με τον ελεύθερο επαγγελματία που παρέχει υπηρεσίες. Για να ολοκληρωθεί μία κράτηση, πρέπει αποστέλλοντας το μάθημά σας να παρέχουμε βασικές πληροφορίες σας στον Ελεύθερο επαγγελματία – παρόμοιες πληροφορίες που ένας Ελεύθερος επαγγελματίας θα έπαιρνε από εσάς, αν τον καλούσατε άμεσα. Ζητούμε από τους ελεύθερους επαγγελματίες να χρησιμοποιούν αυτές τις πληροφορίες μόνο για σκοπούς παροχής των Τεχνολογικών Υπηρεσιών και να μην αποθηκεύουν αυτές τις πληροφορίες πέρα από τη διάρκεια της ατομικής υπηρεσίας μαθήματος που παρέχεται. Κάνοντας μία κράτηση, μας εξουσιοδοτείτε να μοιραστούμε όλες τις πληροφορίες που σχετίζονται με την κράτηση με κάθε ελεύθερο επαγγελματία που καθορίζεται από εσάς, για να σας παρέχει τις υπηρεσίες μαθήματος.

Παρακαλούμε να θυμάστε ότι αυτή η δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων αφορά μόνο τη δική μας χρήση και κοινοποίηση των πληροφοριών που συλλέγουμε από και/ή για εσάς. Όταν μας εξουσιοδοτείτε να αποκαλύψουμε πληροφορίες σε ελεύθερους επαγγελματίες, οι περιορισμοί χρήσης και αποκάλυψης που περιέχονται σε αυτή τη δήλωση απορρήτου δεν θα ισχύουν για αυτούς. Ενώ τους ενθαρρύνουμε να συμμορφωθούν με τις απαιτήσεις προστασίας δεδομένων μας, δεν θα είμαστε υπεύθυνοι, εάν αυτοί οι ελεύθεροι επαγγελματίες δεν τηρήσουν με σεβασμό τις πληροφορίες σας. Δεν ελέγχουμε τις πολιτικές απορρήτου ή τις ενέργειες τρίτων, συμπεριλαμβανομένων των ελεύθερων επαγγελματιών. Οποιαδήποτε παράπονα ή ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση των πληροφοριών σας από έναν ελεύθερο επαγγελματία ή τις επικοινωνίες μάρκετινγκ από έναν ελεύθερο επαγγελματία θα πρέπει να αναφέρονται απευθείας στον εν λόγω ελεύθερο επαγγελματία. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες στο δίκτυο EduTailors μπορούν επίσης να έχουν δικές τους ιστοσελίδες. Η EduTailors δεν είναι υπεύθυνη για το πώς αυτοί οι ελεύθεροι επαγγελματίες ενδεχομένως συλλέγουν τα προσωπικά σας στοιχεία μέσα από τις δικές τους ιστοσελίδες. Παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με τον αρμόδιο ελεύθερο επαγγελματία σχετικά με την πολιτική απορρήτου του ιστοτόπου (αν υπάρχει) και τον τρόπο με τον οποίο θα έχει πρόσβαση ή θα χρησιμοποιεί τα προσωπικά σας στοιχεία.

Στο τέλος του μαθήματός σας, αν αξιολογήσετε τον ελεύθερο επαγγελματία που έχει παράσχει τις υπηρεσίες του σε εσάς, συμφωνείτε και αποδέχεστε ότι αυτές οι πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων τυχόν σχολίων, θα αποσταλούν επίσης στον ελεύθερο επαγγελματία.